Sestdiena, 02.03.2024
Luīze, Laila, Lavīze

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PĀVILOSTAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.- 2026.GADAM IZSTRĀDEI

IEDZĪVOTĀJU APTAUJA PĀVILOSTAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2020.- 2026.GADAM IZSTRĀDEI

12.07.2019

Ar Pāvilostas novada domes 2019.gada 31.janvāra lēmumu (sēdes protokols nr.1, 20.§) ir uzsākta Pāvilostas novada attīstības programmas 2020.-2026.gadam izstrāde. Attīstības programmas mērķis ir noteikt prioritāros investīciju projektus un veicamās darbības novada mērķtiecīgai attīstībai turpmākajos septiņos gados.

        Aicinām Jūs piedalīties jaunās novada attīstības programmas izstrādē un atbildēt uz aptaujas jautājumiem. Aptaujas mērķis ir noskaidrot Pāvilostas novada iedzīvotāju viedokli par novada apdzīvoto vietu attīstības iespējām, izaicinājumiem un to iespējamajiem risinājumiem. Aptaujas anketu līdz 2019.GADA 10.JŪLIJAM var aizpildīt elektroniski interneta vietnē www.pavilosta.lv, kā arī papīra formātā. Papīra formātā aizpildītās anketas var atstāt Pāvilostas novada domē, Vērgale pagasta pārvaldē un novada bibliotēkās. Aptauja ir anonīma un aptaujas rezultāti tiks publicēti tikai apkopotā veidā.

 

►Anketu var aizpildīt https://ej.uz/pavilostasaptauja

APTAUJAS ANKETA

 

« Atpakaļ