Svētdiena, 26.03.2023
Eiženija, Ženija

PAZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS

17.11.2017

PAZIŅOJUMS

par rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgtās izsoles rīkošanu

uz 2 (diviem) nēģu murdiem

 

   Pāvilostas novada pašvaldības rūpnieciskās zvejas nomas izsoles komisija organizē slēgtu rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgto izsoli komerciālai zvejai 2018.gadam iekšējos ūdeņos uz 2 (diviem) nēģu murdiem ar zvejas vietu – Sakas upe, Pāvilostas pilsēta. Izsole notiks 2017. gada 16.novembrī plkst. 12.00 Pāvilostas novada pašvaldībā, Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā otrā stāva zālē. Viena nēģu murda izsoles sākumcena EUR 170,74 (viens simts septiņdesmit eiro 74 centi), izsoles solis EUR 50,00 (piecdesmit eiro). Dalības maksa izsolei EUR 20,00 (divdesmit eiro).

    Pieteikties var tie pretendenti, kas ir saistīti ar komerciālo zveju, ir noslēgts rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgums Sakas upē, Pāvilostas pilsētā un ievērojis zveju regulējošos noteikumus.

    Izsoles dalībnieku reģistrācija tiek uzsākta 2017. gada 16. novembrī no plkst. 11.00 līdz 12.00.

 

NOLIKUMS

« Atpakaļ