Piektdiena, 31.03.2023
Gvido, Atvars

Izsludināta pieteikšanās uz Pāvilostas novada domes vēlēšanu komisiju

Izsludināta pieteikšanās uz Pāvilostas novada domes vēlēšanu komisiju

20.07.2017

Līdz 2017.gada 19.jūlija plkst.16.00 var iesniegt pieteikumus darbam  Pāvilostas novada vēlēšanu komisijā, kuras personālsastāvs tiks apstiprināts 2017.gada 27.jūlija Pāvilostas novada domes sēdē. Komisijas locekļu kandidatūras pieteikums ir iesniedzams Pāvilostas novada pašvaldības kancelejā.

      Tiesības izvirzīt un pieteikt pārstāvjus darbam Pāvilostas novada vēlēšanu komisijā ir likumā noteiktajā kārtībā reģistrētām partijām vai partiju apvienībām, attiecīgās domes deputātiem, kā arī vēlētāju grupām, kuru sastāvā ir vismaz 10 balsstiesīgi Latvijas pilsoņi.

     Par vēlēšanu komisijas locekli var pieteikt tikai Latvijas pilsoņus, kuri prot latviešu valodu un kuriem ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

    Saskaņā ar likuma „Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums” 8.pantu - pieteikumā jānorāda vēlēšanu komisijas locekļa kandidāta vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, darbavieta un profesija (nodarbošanās), ziņas par piedalīšanos vēlēšanu sagatavošanā un sarīkošanā agrāk. Pieteikumam pievienojams katra kandidāta rakstveida paziņojums, ka viņš piekrīt savas kandidatūras pieteikšanai un savu personas datu apstrādei, kas veicama saskaņā ar šā likuma prasībām.

    Ja kandidātu izvirza vēlētāju grupa, pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi.

  Ja kandidātu izvirza politiskā partija vai politisko partiju apvienība, pieteikumam pievienojams arī izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma. 

    Iesniegumu var iesniegt brīvā formā, norādot nepieciešamo informāciju vai arī aizpildot sagatavoto veidlapu, kas ir pieejama Pāvilostas novada pašvaldībā un Vērgales pagasta pārvaldē.

PIETEIKUMA VEIDLAPA

 

DOMES LĒMUMS

« Atpakaļ