Pirmdiena, 27.03.2023
Tālrīts, Gustavs, Gusts

Rīko publisko apspriešanu

Rīko publisko apspriešanu

15.10.2015

PĀVILOSTAS NOVADA PAŠVALDĪBA

RĪKO PUBLISKO APSPRIEŠANU

PAR LAUKU CEĻU ATJAUNOŠANAS DARBIEM

PAŠVALDĪBU LAUKU TERITORIJĀS

 

   Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" ietvaros Pāvilostas novada pašvaldība rīko pašvaldības un uzņēmēju apspriedes par uzņēmējdarbībai nozīmīgāko pašvaldības grants ceļu pārbūvi un būvniecību. Uz šīm apspriedēm ir aicināti visi Pāvilostas novada uzņēmēji un lauksaimnieki.

    Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma "Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos" mērķis saskaņā ar Padomes 2013.gada 17.decembra Regulu (ES) Nr. 1305/2013 par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr.1698/2005 (turpmāk – regula Nr. 1305/2013) ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

   Pasākuma īstenošanas vieta ir Latvijas teritorija, izņemot republikas pilsētas un novadu teritoriālās vienības –pilsētas, kurās ir vairāk nekā 5000 iedzīvotāju.

    Pasākumā tiek atbalstīta pašvaldību grants ceļu (pašvaldību ceļi bez cietā seguma) būvniecība vai pārbūve.

 

 

 

Apspriešanās laiki:

Vieta

Adrese

Datums

Laiks

Vērgales pagasta pārvalde, kultūras nama zāle

Pagastmāja, Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

15.10.2015.

14:00-15:00

Pāvilostas novada pašvaldība, konferenču zāle

Dzintara iela 73, Pāvilosta, Pāvilostas novads

15.10.2015.

11:00-12:00

 

    Pāvilostas novada pašvaldībai pieejamais  finansējums 0.55 milj. eiro, tai skaitā pašvaldības līdzfinansējums 10 %

« Atpakaļ