Sestdiena, 02.03.2024
Luīze, Laila, Lavīze

Aicina uz tematiskajām darba grupu sanāksmēm

Aicina uz tematiskajām darba grupu sanāksmēm

11.02.2015

„PĀVILOSTAS NOVADA ATTĪSTĪBAS CENTRI

UN PAKALPOJUMU NODROŠINĀJUMS TAJOS”

 

 

►10.februārī  plkst.12:00 pašvaldības semināru un izstāžu zālē, Pāvilostas novada domes ēkā, Dzintaru ielā 73;

 

►11.februārī plkst.11:00 Vērgalē, Vērgales kultūras namā.

 
Aicinām visus interesentus, kuriem ir redzējums par to, kā sekmīgi attīstīt Pāvilostas novadu, piedalīties tematiskajās darba grupu sanāksmēs, kurās plānots diskutēt par:
1)  Pāvilostas novada attīstības centriem, to savstarpējo iedalījumu un lomu novadā;
2)  Pašreizējo un perspektīvo izglītības (t.sk. sporta), kultūras, sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošinājumu novadā;
3) Pašreizējo un perspektīvo tehniskās infrastruktūras (centralizētie ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un siltumapgādes pakalpojumi) nodrošinājumu novadā;
4)   Būtiskākajiem sadarbības virzieniem un kopīgajām interesēm ar kaimiņu novadiem un lielākiem attīstības centriem.
 
      Darba grupu sanāksmes tiek organizētas Pāvilostas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam izstrādes ietvaros.
    Darba grupu mērķauditorija: izglītības, kultūras, sociālās un veselības aprūpes iestāžu pārstāvji, pašvaldības kapitālsabiedrību pārstāvji, uzņēmēji (īpaši tūrisma nozares pārstāvji), domes deputāti, pašvaldības speciālisti, nevalstisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti, kuriem ir redzējums par to, kā sekmīgi attīstīt Pāvilostas novadu.
      Darba grupu sanāksmju provizoriskais ilgums 2 - 2,5 stundas.
 
Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar Pāvilostas novada projektu koordinatori Vizmu Ģēģeri pa tālruni 63484561 vai e-pastu: vizma.gegere@pavilosta.lv
 

 

« Atpakaļ