Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

2013.gads

02.01.2014

Pāvilostas novada domes sēde tiek sasaukta 2013.gada 28.novembrī plkst. 14.00 Dzintaru ielā 73, Pāvilostā, Pāvilostas novadā.

Sēdes darba kārtības projekts
1.    Par dalību projektā
2.    Par nosaukuma piešķiršanu
3.    Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
4.    Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
5.    Par nekustamā īpašuma sadalīšanu
6.    Par dzīvokļa piešķiršanu
7.    Par īres tiesību izbeigšanu
8.    Par īres tiesību izbeigšanu
9.    Par īres tiesību piešķiršanu
10.    Par īres tiesību piešķiršanu
11.    Par īres tiesību izbeigšanu
12.    Par īres tiesību piešķiršanu
13.    Par īres tiesību piešķiršanu
14.    Par īres tiesību piešķiršanu
15.    Par zvejas līgumu izbeigšanu pirms termiņa
16.    Pašvaldības izpilddirektora ziņojums par administrācijas un iestāžu darbu

   

Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons

« Atpakaļ