Svētdiena, 10.12.2023
Judīte, Guna

Svētku rīts Pāvilostas PII “DZINTARIŅŠ”

Svētku rīts Pāvilostas PII “DZINTARIŅŠ”

03.09.2020

     Lai gan bērnudārzs savu darbību nevienu brīdi nepārtrauca un visu laiku bērniem bija iespēja apmeklēt Pāvilostas pirmsskolas izglītības iestādi, tomēr arī bērnudārzā 1. septembris vienmēr ir svētku diena. Arī šajā reizē grupiņās notika “Iepazīšanās stunda”, bet tikai šoreiz katrs audzēknis varēja ņemt līdzi vienu no vecākiem, kā to nosaka valstī pieņemtie epidemioloģiskie noteikumi.

       Svētku dienā bērni ar krāsainiem ziediem vienā rokā, bet pie otras stingri turoties pie vecāka rokas, devās uz grupiņu, lai sirsnīgi sveiktu audzinātājas un auklīti. Turpinājumā, kamēr bērni rotaļājās, grupiņas audzinātājas informēja vecākus par plānotajām pārmaiņām un citiem jaunumiem pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

 

 

« Atpakaļ