Pirmdiena, 11.12.2023
Valdis, Voldemārs, Valdemārs

Pavasarī nopelnītā balva – rudenī

Pavasarī nopelnītā balva – rudenī

08.10.2019

          2011. gadā dibināju Dzidras Grimstas balvu - naudas balva, kas mācību gada noslēguma svinīgā pasākumā tika pasniegta Pāvilostas vidusskolas absolventam/ei par augstu zināšanu apguves līmeni un aktīvu sabiedrisko darbību. Dzidra Grimsta – ievērojama Pāvilostas sabiedriska darbiniece, kura 20.gs. otrajā pusē paveica daudzus darbus Pāvilostas labā, tai skaitā: 1951.gadā dibināja slimnīcu, 70.-tajos gados iniciēja pārkaru tilta pie slimnīcas un tagadējās domes ēkas būvniecību, pārtikas preču kioska jaunajā ciematā atvēršanu, ūdensvada ievilkšanu vecajā Pāvilostas daļā, kā arī nepieļāva Pāvilostas kāpu smilts norakšanu stikla rūpniecības Ukrainā vajadzībām un noraidīja Maskavas priekšlikumu par atomelektrostacijas izbūvi un Sakas upes iztaisnošanu. Dz. Grimstai 1995.gadā piešķirts Ministru Kabineta Atzinības raksts par pašaizliedzību un panākumiem, strādājot Latvijas valsts un tautas labā, 2005.gadā piešķirta nominācija „Goda pāvilostnieks” par nozīmīgo ieguldījumu pilsētas izaugsmē un tās attīstības veicināšanā.

            Ar 2019.gadu veicu izmaiņas balvas nolikumā, lai to piešķirtu Pāvilostas vidusskolas klasei par aktīvu darbību Pāvilostas novadpētniecībā. Balvas piešķiršanas kārtība paredzēja, ka no 1.februāra līdz 2019.gada 15.maijam biedrība „Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” organizē novadpētnieciskus pasākumus, kuros klases var piedalīties. Tai skaitā – eseju konkurss, zīmējumu konkurss par Pāvilostu, talka Pāvilostā, orientēšanās pasākumi Pāvilostā ar uzdevumiem. Aktīvākā un veiksmīgākā klase iegūst balvu – ekskursiju.

      Paldies biedrības vadītājai Maritai Hornai, klašu audzinātājām Annai Kažei un Baibai Arājai par skolēnu iesaistīšanu sabiedriskajos pasākumos. Un īpašs paldies abām klasēm – tagadējai 7. un 8. – par īpašo izdomu un oriģinālajām izpausmēm.

       Šīs abas klases ieguva balvu – ekskursiju 6.oktobrī uz Latvijas Nacionālo operu un baletu, un Daugavgrīvas cietoksni. Bija iespēja noskatīties baleta izrādi ar Johanna Štrausa mūziku „Pie zilās Donavas” un iepazīties ar Daugavgrīvas cietoksni gida pavadībā. Liels lepnums cietoksnī visiem par Raineru Zamarīti, kurš visātrāk prata orientēties cietokšņa labirintos un Ralfu Kristapsonu, kurš zināja par Ernsta Glika veikumu. Izrādās, Ernsts Gliks savu Latvijai tik svarīgo tulkojumu sāka tieši Daugavgrīvas cietokšņa baznīcā, bet par pārlieku brīvdomību no cietokšņa tika izraidīts. Tā nu slava tika Alūksnei.

           Ceru, ka baleta izrāde un cietokšņa katakombas vai nu patika, vai arī tikai deva jaunas atziņas un zināšanas, kas visiem erudītajiem septītās un astotās klases jauniešiem kādreiz noderēs, lai vairotu Pāvilostas izaugsmi un slavu.

 

Guna Grimsta-Heniņa

 

Daugavgrīvas cietokšņa ideālplāns, gravējis G. Bodenērs, publicēts Hamburgā
izdotā žurnālā 1702. gadā. Gravīra no Bolderājas grupas krājuma

           

« Atpakaļ