Sestdiena, 13.04.2024
Egils, Egīls, Nauris

Novada bibliotekāri smeļas pieredzi Kolkā un Dundagā

Novada bibliotekāri smeļas pieredzi Kolkā un Dundagā

30.10.2019

    23. oktobrī  novada  bibliotekāri devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kolkas un  Dundagas novadiem.  

       Mūsu pirmais pieturas punkts  bija Kolka, bet turpceļā piestājām arī pie Andra  Pitaragā, lai aplūkotu visdažādākos senatnīgo žogu veidus. «Krogu» māju saimnieks izveidojis vairāk kā 20 senā lībiešu krasta žogu paraugus, informāciju vācot internetā un pētot senas fotogrāfijas. Viņš ir saņēmis Kultūras zīmi «Latviskais mantojums» par Lībiešu krasta kultūrvides saglabāšanu un daudzināšanu, būvējot lībiešu žogus.

     Tālāk ceļš mūs aizveda līdz Kolkas ragam,  kas ir izteiktākais zemesrags Latvijas piekrastē. Tajā ir vērojama divu jūru – atklātās Baltijas jūras un Rīgas  jūras līča- viļņu saskaršanās,  kas šajā dienā bija ļoti labi novērojama.

      Tā kā brauciena mērķis  bija pieredzes apmaiņa, tad devāmies ciemos uz Kolkas bibliotēku “Zītari”. Tur mūs laipni sagaidīja bibliotēkas vadītāja Olita Kalna. Apskatījām nelielo bibliotēku un pārrunājām aktuālākos jautājumus bibliotēku darbā. Kolkas bibliotēkai, tāpat kā mūsu pusē daudz ir vasaras lasītāju. Bibliotekāre ir biežs viesis skolā, kurā mācās vien 38 skolēni. Sapratām, ka mūsu novadā, lai arī viss nav tā kā gribētos, tomēr bibliotēkas tiek uzturētas labā stāvoklī.

     Kolkā vēl apmeklējām Jūras zvaigznes Dievmātes Romas katoļu  baznīcu. Tā celta 1935. gadā Sakas pagasta Grīņu rezervāta teritorijā. 1997.gada jūlijā prāvesta A. Mediņa vadībā baznīcas ēka Grīņos tika nojaukta un dažu mēnešu laikā uzstādīta no jauna Kolkā, iegūstot jaunu interjeru. Prieks, ka mūsu puses baznīciņa ir skaisti sakopta un joprojām kalpo ļaudīm. Tajā sajutāmies kā savējie.

      Viesojāmies Kolkas Lībiešu saieta namā ”Pastnieki’’, kurš ticis atklāts šī gada martā un kura mēr­ķis ir nova­dam rak­stu­rī­gā lībie­šu nema­te­riā­lā kul­tū­ras man­to­ju­ma sagla­bā­ša­na un popu­la­ri­zē­ša­na. Īpašu uzmanību izpelnījās greznie meitu vainagi. Nedaudz pamācījāmies lībiešu valodu.

       Apmeklējām Dundagas pili, kura ir lielākā Ziemeļkurzemē.  Apskatījām tur izvietotās ekspozīcijas un iepazināmies ar Zaļo jumpravu. Pilī atrodas Mūzikas un mākslas skola, Tūrisma informācijas centrs u.c. iestādes.

      Viesojāmies  Dundagas novada galvenajā bibliotēkā, kas ir izvietota bērnudārza ēkas viena korpusa divos stāvos. Bibliotēkas vadītāja Ruta Emberga ar savām kolēģēm mūs iepazīstināja ar tās darbību, specifiku. Mums ļoti patika bibliotēkas plašums, tās bērnu nodaļas krāsainās mēbeles, kuras tapušas sadarbībā ar SIA Bolderājas serviss.

       Mājupceļā vēl iegriezāmies Kubalu skolā- muzejā. Šajā koka ēkā meža vidū skola tika atvērta 1838. gadā un darbojās līdz 1964. gadam. Mums bija iespēja parakstīt uz tāfeles ar grifeli, rēķināt tā laika uzdevumus  un izmēģināt roku rakstot ar spalvu. Daudz uzzinājām par tās cienījamo skolotāju Ernestu Dinsbergu, kurš skolotāja amatu apguvis Dzērves skolā.

     Diena izvērtās gara , bet iespaidiem bagāta. Paldies Mairitai par šī brauciena organizēšanu. Paldies arī šoferītim Arkādijam par vizināšanu.

 

Ziemupes b-kas vadītāja Skaidrīte

 

Foto: D. Vītola

 

 

 

« Atpakaļ