Piektdiena, 01.03.2024
Ilgvars, Ivars

Mācību gadam izskanot

Mācību gadam izskanot

03.06.2019

      31.maijā mācību gada noslēguma līnijā skolas aktu zālē pulcējās skolēni, pedagogi, vecāki. Līniju atklājām ar Ē. Ezītes deklamēto dzejoli.

      Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs U. Kristapsons, 5.-8. klašu un 11.klašu skolēniem pasniedza kopā 12  "Cerību balvas" par augstiem mācību sasniegumiem.

       1.-4. klašu deviņi skolēni, kuriem augsts novērtējums mācībās, saņēma  dāvanā izzinošu grāmatu no Pāvilostas vidusskolas.

     Šai dienā paldies teikts katram pedagogam par ieguldīto enerģiju mācību un audzināšanas darbā, Skolas padomes  priekšsēdētājai O. Urkauskai par pienākumu veikšanu ar augstu atbildības sajūtu, jauniešu dienas atbalsta centra "Krams" vadītājai G. Citskovskai.

      1.klasei izsniegtas apliecības par peldēšanas prasmju apgūšanu. Tad vēl dažas velosipēda vadītāja apliecības u.c.

      G. Grimsta-Heniņa 6. un 7.klases skolēniem par piedalīšanos Pāvilostas izzināšanas konkursā ar veicamiem praktiskiem uzdevumiem kā ikgadējo "Dzidras Grimstas" balvu dāvināja braucienu uz Rīgu.

       Vēlāk īpašs paldies tika teikts arī skolas tehnisko darbinieku kolektīvam, kas nepagurstoši rūpējies par katra labsajūtu skolā.

      Pēc liecību izsniegšanas, ilgi gaidītā brīvība un atpūta klāt!

       Lai katram aizraujoša vasara kopā ar ģimeni un draugiem, kur garlaicībai un viedierīcēm nav vietas!

 

Pāvilostas vidusskolas direktore

Marita Rolmane

 

foto no vidusskolas arhīva

 

 

« Atpakaļ