Piektdiena, 01.03.2024
Ilgvars, Ivars

Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

Mūzikas un mākslas skolas izlaidums

30.05.2019

            Muzikāli krāsains un ceriņu smaržā tīts, 24. maijā izskanēja Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas 2. izlaidums.

       Tradicionāli tajā savu prasmi solo muzicēšanā demonstrēja visi izlaiduma klases audzēkņi. Šogad apliecības par profesionālās ievirzes izglītību saņēma 12 absolventi, kuri mācības Mūzikas un mākslas skolā bija uzsākuši laika posmā no 2010. līdz 2014. gadam. Un tie ir – mākslas nodaļā 7 absolventi vizuāli plastiskā mākslā - Karīna BALODE, Emīls SĪPOLS, Ērika RUDZĀJA, Amanda TROFIMOVA, Elīna FREIDENFELDE, Ralfs Rojs KRISTAPSONS un Elvita UZARE. Šajā mācību gadā  tapa darbi datorgrafikā, no māla, koka un tekstila. Savukārt mūzikas nodaļā absolvēja 2 vijoļspēles, 2 klavierspēles un 1 akordeona  spēles audzēkņi -  Sanija Monta BRĒDIĶE, Elīna FREIDENFELDE, Alise Aleksandra GRIŠKĒVIČA, Markuss LAZUKINS un Elīna MILTIŅA.

          Izlaiduma klases audzēkņus sveica Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Zaļkalns un vēlēja izdošanos turpmākās dzīves ceļā. Absolventi pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu muzikālajā un mākslinieciskajā izglītošanā, bet vecākiem par atbalstu un uzmundrinājumu sarežģītajā muzikālo spēju attīstības ceļā.

 

Skolas direktore Inga Šnore

 

Foto: I. Šnore

 

« Atpakaļ