Piektdiena, 01.03.2024
Ilgvars, Ivars

Svētki arī Dzintaru ielā

Svētki arī Dzintaru ielā

28.05.2019

        Biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” jau piekto gadu pēc kārtas rīkoja ielu svētkus pilsētā. Šogad tie notika reizē ar Pāvilostas 140.jubilejas svinībām 18.maijā un risinājās Dzintaru ielas posmā no domes līdz novadpētniecības muzejam. Neaprakstīšu visu, kas notika 1140 m garajā pastaigā pa kādreizējo Šoseju un Upmalas ielu, ko 1957.gadā pārdēvēja par Dzintaru ielu. Tie, kuri piedalījās, redzēja un dzirdēja rādīto un stāstīto un varēja kavēties atmiņās vai uzzināt ko jaunu, bet tie, kuri nebija klātesoši, ielu svētku norisi var skatīt fotogrāfijās Fotogalerijā www.pavilosta.lv un Aizputes TV raidījumā “Cilvēki. Darbi. Tradīcijas Lejaskurzemē”, kā arī biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” sociālā tīkla Facebook profilā.

        Gribu pateikt sirsnīgu un lielu Paldies visiem, kuri atbalstīja, piedalījās un palīdzēja Dzintaru ielas svētku norisē. Savai ģimenei - Elīnai, Lailai Annai, Andrim Horniem, biedrības kolēģēm Gunai Grimstai un Uldzei Liepiņai, “Lilienfeldu ģimenei” – Sanitai un Normundam Dunkeriem un Aldai, grupai “Piemare”, kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai, bibliotēkas kolektīvam, TOP veikalam “Liedags” un Priekules ceptuvei par sagādāto cienastu, bijušajām izpildu komitejas darbiniecēm Veltai Vītolai un Mirdzai Jansonei, Dinai Poriņai, Meņģu ģimenei, Anitrai Zinčenko, Lidijai Kreidenai, Kurzemnieku ģimenei, kafejnīcai  “Laiva” un SIA “Steķis”, Drišļjuku ģimenei, Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam un vadītājai Ingai Šnorei, Pāvilostas audējām, bijušajām pasta darbiniecēm Mudītei Biģelei un Martai Rolmanei, Jakovļevu ģimenei, Lolitai Kronbergai un Gundaram Lācim, viesnīcas “Otto” īpašniekam Jurģim Sedleniekam,  pašvaldības saimnieciskajai brigādei un īpašs paldies Pāvilostas novadpētniecības muzeja krājumu glabātājai Larisai Ķipstei par palīdzību vēsturiskā materiāla atlasē un Pāvilostas novada domei par finansiālo atbalstu.

      Nākamajā gadā izstaigāsim Lejas ielu un iepazīsim tās iedzīvotājus!

      Lai vasara mūs visus priecē ar sauli, siltu vēju, tīru ūdeni, labiem ļaudīm, interesantiem notikumiem un labu atpūtu!

 

Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs vadītāja”

MARITA HORNA

 

« Atpakaļ