Pirmdiena, 15.04.2024
Gastons, Aelita

“Ceļā uz gaismu 2018”

“Ceļā uz gaismu 2018”

04.02.2019

      Jau otro gadu biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” īsteno savu ideju rīkot Ziemassvētku rotājumu konkursu. Pagājušajā gadā vērtējām izrotātos īpašumus un iestādes Pāvilostas pilsētā. Šogad  konkursā pēc novada domes ierosinājuma varēja piedalīties iedzīvotāji no visiem Pāvilostas novada ciemiem.

       Vērtēšanas komisijas locekļi – ainavu arhitekte Uldze Liepiņa, māksliniece Daiga Krzišteka un Pāvilostas novada ainavu arhitekte Anda Uzare saka paldies visiem, kuri, izgaismojot un izrotājot savu apkārtni, palīdzējuši radīt svētku noskaņu pilsētā un novadā.

         Apsekojot pieteiktos objektus Pāvilostā un Vērgalē un izvērtējot redzēto, vērtētāji nolēma šogad konkursā nominēt un ar naudas balvām (kopējā summa EUR 180.00) un Atzinības rakstiem apbalvot:  

  • Kurzemnieku ģimeni Dzintaru ielā 37, Pāvilostā, nominācijā “Labākais dzīvokļa logu svētku noformējums”
  • daudzdzīvokļu māju “Alfas” iedzīvotāju Ojāru Drulli, Vērgalē, nominācijā “Labākais daudzdzīvokļu ēkas  svētku noformējums”;
  • Pāvilostas PII “Dzintariņš” nominācijā  “Labākais izglītības iestādes ēkas svētku noformējums”;
  • Blaubāržu ģimeni, Dzintaru ielā 36, Pāvilostā, nominācijā “Labākais dzīvojamās ēkas svētku noformējums”;
  • Vītolu ģimeni “Atvaros”, Vērgalē, nominācijā “Labākais balkona svētku noformējums”.         

     Pašvaldības ainavu arhitektes Andas Uzares viedoklis par novērtētajiem objektiem:

  • Kurzemnieku ģimenei logu noformējums bija ļoti labi izdevies tieši savas vienkāršības un saskaņotības dēļ. Patīkami, ka mājas īpašnieki savu loga noformējumu neslēpj, bet dalās tajā ar visiem centra apmeklētājiem.
  • Jau iebraucot Vērgalē daudzīvokļu māja “Alfas” piesaista uzmanību. Svētku noformējumam ļoti labi izstrādāta kompozīcija, domāts gan par krāsu salikumu, gan par objektu ritmu. Runājot par ritmu, varam piebilst, ka noformējuma autori bija pat pievienojuši mūziku savam noformējumam.
  • Pāvilostas PII “Dzintariņš” svētku noformējums dekoratīvs kā naktī, tā arī dienā. Radoši pieiets pie noformējuma elementu izveidi kokos – balti plastmasas puķu podi kā zvani. Noformējumā ļoti labi varēja just, ka domāts par mazākajiem iestādes apmeklētājiem – katru rītu un vakaru iziet cauri nelielai pasakai.
  • Dzintaru ielas 36, Pāvilostā, svētku noformējumu pamanīja gan garāmbraucēji, gan garāmgājēji. Jau pirms Ziemassvētkiem žūrija bija novērojusi, ka garāmgājēji apstājas, lai kārtīgi apskatītu, ko ģimene izplānojusi un realizējusi šogad. Laikā pirms Ziemassvētkiem ātri kļūst tumšs un šis svētku noformējums izcili parāda, ka ar tumsu var cīnīties dažādos veidos.
  • Vītolu ģimenes balkons “Atvaros”, Vērgalē, bija tik labi un inovatīvi izstrādāts, ka piesaistīja uzmanību pat no autoceļa Zemgaļi -Vērgale. Piebraucot tam tuvumā, tika secināts, ka balkons ir ne tikai spilgti izgaismots, bet tajā var nolasīt meža tematiku.

       Pēc pieteikto objektu apsekošanas Pāvilostas pilsētā un  Vērgales centrā vērtēšanas komisija bija patīkami pārsteigta par tur redzēto un secināja, ka Vērgalē pieteikto vērtēšanas objektu varēja būt vairāk. Varbūt pie vainas bija novēloti publicētā informācija vai latviešu kautrīgums – “ko tad nu es, gan jau citiem ir skaistāk…”.

      Uz vaicājumu, kāpēc Vērgales pusē tik maz pieteikto objektu, pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups paskaidroja, ka uzrunātie iedzīvotāji nav piekrituši piedalīties konkursā (pēc konkursa Nolikuma, piesakot vērtējamo objektu, tas jāsaskaņo ar ēkas īpašnieku).

       Cerēsim, ka šā gada  konkursā “Ceļā uz gaismu 2019”, kas atkal norisināsies laika posmā no Ziemassvētkiem līdz gadu mijai, pieteiksies vai tiks pieteikti daudz vairāk svētku rotā tērptu namu un iestāžu.

      Vēlreiz paldies visiem iedzīvotājiem, iestādēm un uzņēmējiem, kuri gada tumšākajā laikā, Ziemasssvētkus gaidot, izrotāja un izgaismoja savus pagalmus, skatlogus, ēkas, balkonus, tā iepriecinot arī savus līdzcilvēkus.

 

Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” vadītāja 

Marita Horna

 

fotogrāfiju autore Rudīte Bērziņa

 

daudzdzīvokļu mājas “Alfas”

 

Pāvilostas pilsētas PII “Dzintariņš”   /foto: M. Kurčanova/

 

 

« Atpakaļ