Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Vidusskolas bērni sniedz koncertu pensionētajiem skolotājiem

Vidusskolas bērni sniedz koncertu pensionētajiem skolotājiem

12.12.2019

Man patīk dāvināt Prieku! Ņem un nesaki, kur lai to lieku...

Man patīk dāvināt smaidu un nejautā, ko pretī par to gaidu...

Man patīk, ka cilvēkiem mīļums gulst sejā, vai dzīve iet augšup, vai reizēm krīt lejā...

Man patīk, ka visi mēs jaukāki topam un neesam līdzīgi bišu stropam...

Man patīk, ka dzīvi dzīvot es varu un priecājos es par to, ko es daru....

Es Mīlu un mīlēt es varu... un nesaki, ka nezinu, ko es daru...

Es Mīlu... es Mīlu kokus un puķes un pļavas un jūru un visu un visus es mīlu...

Es Cilvēkus Mīlu... un Sevi es mīlu... un nevajag man nekādu tur ķīlu

Es vienkārši Mīlu!

Sevi, tevi…un tevi un arī tevi…un Dzīvi es Mīlu…

 

       Ar šiem sirds siltajiem vārdiem skolotājas Dace Bunka, Gaida Benete un Agrita Valkaša 12. decembra pēcpusdienā Pāvilostas vidusskolas aktu zālē iesāka Labestības koncertu, kuru ik gadu mazu brīdi pirms Ziemassvētkiem sākumskolas skolēni un popgrupas bērni sniedz vidusskolas pensionētajiem skolotājiem.

       Koncertā izskanēja gan skanīgas un mīļas dziesmas, gan skolēnu deklamēti dzejoļi, to klātesošajiem stāstīja - Anna Vanaga, Laila Anna Horna, Daniels Strautiņš un Laura Pūpoliņa.

Laimīt, mums Ziemassvētkos mīļumu dāvā un svecīti gaiši, kas mirdz!
Laimīt, mums sirsniņā prieciņu ielej un actiņās spožumu liec!
Laimīt, mums Ziemassvētku brīnumu sūti, lai piepildās sapnītis kluss!
Laimīt, Tu svētkos nāc arī pati un svētība visiem mums būs!

     Pāvilostas vidusskolas pensionētajiem skolotājiem ik gadu kā liela dāvana ir Labestības koncerta apmeklējums un skolēnu sniegtie priekšnesumi, kas raisa svētku sajūtas, liek acīm iemirdzēties, sasilda sirdi un sniedz lielu gandarījumu.

     Labestības koncerta izskaņā skolas bērni pensionētajiem skolotājiem pasniedza arī pašu gatavotas dāvaniņas. Bet turpinājumā Pāvilostas vidusskolas direktore Marita Rolmane pateicās skolēniem un skolotājiem par jauko koncertu un aicināja pensionētos skolotājus uz tasi siltas tējas un sirsnīgām sarunām.

 

sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

 

Foto un video: M. Kurčanova

 

« Atpakaļ