Sestdiena, 02.03.2024
Luīze, Laila, Lavīze

“Ziedēsim atvasarā!”

“Ziedēsim atvasarā!”

24.10.2018

     Optimisms, dzīves mīlestība un kopības sajūta valdīja Pāvilostas pensionāru apvienības “Varavīksne” rīkotajā senioru atpūtas vakarā “Ziedēsim atvasarā!”, kas notika 20.oktobrī Pāvilostas pilsētas kultūras namā.

     Ar labām domām un krāsainiem atpūtas mirkļiem bija gaidīts ikviens Pāvilostas seniors un ilggadējie draugi no Vērgales un Virgas, kā arī pavisam nesen iegūtie draugi no Neringas (Lietuva) pašvaldības. Atkal satikšanās prieks, atpūta, jautrā gaisotne sarīkojumu padarīja īpašu un emocionāli gaišu.

     Uzsverot cilvēka mūža un likteņa sūtību, pateicoties senioriem par viņu mūža veikumu, darba gadiem un nenovērtējamo devumu gan savām ģimenēm, gan apkārtējiem ļaudīm, seniorus uzrunāja Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone.

      Savā uzrunā Pāvilostas pensionāru apvienības “Varavīksne” vadītāja Gunta Raibarte pateicās senioriem par neizsīkstošo enerģiju un aktivitāti, savā uzrunā ikvienam veltot siltus pateicības vārdus. Kā ik gadu atpūtas vakarā tika sveikti seniori, kuri šogad svin skaistas dzīves jubilejas – Edīti BIĢELI 85 gadu jubilejā, Veltu CITSKOVSKU un Mirdzu JANSONI 80 gadu jubilejā, Rutu MOŽENOVU, Reini BISTROVU un Mudru GĀLIŅU 75 gadu jubilejā, bet Guntu RAIBARTI un Edmundu ŠĶILU 70 gadu jubilejā.

      Pasākumu vadīja un humora devu sniedza Pāvilostas pilsētas kultūras nama kolektīvs “Ar skatu nākotnē”. Bet azarta un degsmes sajūtas raisīja pašu pensionāru sagatavotās atrakcijas un spēles. Ar skanīgām dziesmām seniorus sveica un dejas solī griezties aicināja muzikants Ainars Dūdiņš.

      Sirsnīgs paldies kultūras nama vadītājai Silvai Vārsbergai par viesmīlību, Daigai un Eināram par vakara vadīšanu, un liels paldies Pāvilostas novada domei par atbalstu.

 

Pensionāru apvienības “Varavīksne” vadītāja

Gunta Raibarte

 

Foto: V. Ģēģere

Neringas seniori, viesojoties Pāvilostā, apskatīja pilsētu un muzeju

Svinīgu uzrunu teica Pāvilostas pensionāru apvienības vadītāja

ar apsveikumu uzstājas Virgas seniori

Skaistu dzīves jubileju šogad svin Edīte Biģele

Šī gada jubilāre Mirdza Jansone

80. jubileju šogad atzīmēja Velta Citskovska

Svinīgi tika sveikts arī Reinis Bistrovs

75 gadu jubilejā sveica Mudru Gāliņu

Nozīmīgu dzīves jubileju šogad svin arī Ruta Maženova

Jubilāru vidū arī Edmunds Šķila

Pāvilostas pensionāru apvienības vadītāja Gunta Raibarte šogad atzīmē 70. dzīves gadadienu

Atpūtas vakarā jautras rotaļas un dejas ir ļoti iecienītas

 

 

« Atpakaļ