Otrdiena, 17.05.2022
Umberts, Herberts, Dailis

Pāvilostas novadā notiek pavasara sakopšanas darbi

Pāvilostas novadā notiek pavasara sakopšanas darbi

24.04.2018

 

 

Lai viss apkārt būtu tīrs!

     Sestdien, 21.aprīlī,  kā jau visā Pāvilostas novadā,  Lielā pavasara talka. Uz talku ieradušies Vērgales bērnudārza „Kastanītis” darbinieki,  4 vecāki un 8 bērni. Laiks jauks, spīd saule un pulksten 9:00 visi ķeras pie darba. Atnākušie tēti kopā ar bērnudārza saimnieku remontē jaunākās grupiņas un 5-6 gadīgo bērnu nojumi. Bērni kopā ar audzinātājām atjauno baskāju taku un grābj lapas. Kāds no talkotājiem vāc gružus gar žogu ārpus bērnudārza teritorijas. Un gribas teikt "FUI!" smēķētājiem, kas savus izsmēķus nevar iemest gružkastē, bet vieglu roku nosviež  bērnudārza ceļam piegulošajā  grāvī. Pirms nosviežam plastmasas maisiņu, konfekšu papīru, tukšu plastmasas pudeli vai izsmēķi, padomāsim kādu piemēru mēs rādām saviem bērniem! Kas tad cits, ja ne mēs paši, rūpēsies par tīrību un kārtību mūsu pagastā! Sāksim ar sevi un saviem bērniem! Mācīsim nenomest, bet pacelt, negružot, bet savākt!

     Paldies vecākiem Vitai Gulbei, Marekam Šīmanim, Gintam Elviņam un Andim Akerfeldam, ka atradāt laiku un piedalījāties mūsu talkā! Paldies visiem bērniem un darbiniekiem, kas cītīgi strādāja! Tagad mūs visus priecē tīra un sakopta teritorija.

                                                      

  Iestādes  vadītāja  G. Akerfelde

Foto: G. Akerfelde

 

Talkas diena "Dzintariņā"

   Dzintariņa audzēkņi un darbinieki talkas dienā čakli strādāja, lai sakoptu pirmsskolas rotaļlaukumu, kā arī iestādes sētas pusi. Pēc labi padarīta darba visi mielojas ar pusdienām svaigā gaisā. Labu apetīti!

Aija Gertsone

Foto: A. Gertsone

 

Talka Ziemupē

    21.aprīļa rītā, ar labu noskaņojumu un tikpat labiem laika apstākļiem Ziemupes centrā pulcējās vairāk kā 30 lieli un mazi talkotāji. Talcinieki  sadalījās vairākās grupās. Vieni devās uz Ziemupes kapiem, lai grābtu lapas un lasītu zarus. Zaru vākšana bija nepieciešama arī Ziemupes kapiem pieguļošajā priežu mežā, kur ar krūmgriezi strādāja Andris Balandis. Otra  grupa palika sakopšanas darbus veikt Ziemupes centrā. Tā kā 4. maijā, par godu Latvijas simtgadei stādītajam ozoliņam apritēs pirmais gads, tad tika sakopta arī  tā teritorija. Lielākie puiši tika nozīmēti  pārskatīt lielceļa pirmos divus kilometrus. Skumji, ka tā piemēslojam savas ceļmalas, jo salasīti tika četri maisi. Pēc cītīgās strādāšanas ikviens talcinieks tika aicināts Ziemupes tautas namā iestiprināties ar Birutas Kurmes gatavoto skābeņu zupu, pie reizes aplūkojot izstādes “Katram savi putni” un Gunta Daubara foto izstādi “No saullēkta līdz saulrietam”. Paldies par paveiktajiem darbiņiem!

     Sestdien, 28.aprīli no plkst.9.00 visi tiek aicināti uz talkas turpinājumu Ziemupes kapos.

Vita Braže

Foto: V. Braže, D. Vītola

Šī ir tikai daļa talcinieku. Kādi 10 atnāca vēlāk vai kā citādi palika aiz kadra!

 

Saraiķos sakopj ciema centru

    Talkas dienas rītā Saraiķu centrā bija pulcējušies ap 15 talkotāju, no tiem, lielākā daļa Vērgales pamatskolas skolēni. Tika paveikti vairāki svarīgi darbiņi. Tika sakopta Saraiķu centra teritorija, arī stāvlaukums pie Beltēm un veikti dažādi darbi Annas kapos. Pēc paveiktajiem darbiem visi tika laipni aicināti pusdienās viesu nama “Zariņi” pagalmā.

    Paldies par zupu un garšīgo talkas kūku Edītei, par ugunskura un maltītes vietu Ilmai Rudušai! Paldies arī Ingai, Zigrīdai un Ainai par palīdzību un paldies arī šoferītim Edgaram!

Vita Braže

Foto: I. Kopštāle

 

Talkas dienā Vērgalē tika sakopta centra teritorija.

   Sakopšanas darbi tika veikti pie Vērgales pamatskolas, Vērgales pagasta pārvaldes, Doktorāta un Vērgales sporta nama. Vērgales pamatskolas skolēni un skolotāji grāba lapas un lasīja zarus parkā pie skolas. Pēc darba skolas virtuvē visi tika cienāti ar talkas zupu!

Vita Braže

 

Pāvilostas seniori talko Stembres kapsētā

    Atsaucoties Pāvilostas novada pašvaldības un Valijas Pētermanes aicinājumam piedalīties pavasara sakopšanas talkā, Pāvilostas seniori arī šogad nolēma sakopt Stembres kapsētas teritoriju. Lai gan daudziem no viņiem jau liels gadu skaits plecos un veselība nav tā stiprākā, tomēr uz sakopšanas darbiem bija atnākuši 16 talcinieku, kas kapsētā grāba lapas un savāca nokritušos zarus. Liels paldies sakāms ikvienam talciniekam, kas, neskatoties cienījāmo vecumu un veselības problēmām, gadu no gada piedalās sakopšanas darbos pavasarī, bet īpašs paldies Mudrai Gāliņai, kura uz sakopšanas darbiem Stembres kapsētā līdzi aicinājusi arī brāli Arni un dēlu Ainaru.

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

 

Foto: V. Pētermane

 

Turpinām sakopt Pāvilostas pilsētu

   Ar katru gadu Pāvilostas pilsēta kļūst ar vien sakoptāka, dažbrīd pat rodot sajūtu, ka viss jau ir padarīts un sakopts. Tomēr ikgadējās pavasara talkas dienās gružu maisi tiek piepildīti, un to skaits nav mazs. Par tīru un sakoptu vidi varēsim runāt vien tad, kad neizdosies piepildīt nevienu atkritumu maisu un zemē nemētāsies nomesti papīra gabali, izsmēķi, platsmasas pudeles un citi sadzīves atkritumi. Bet pašreiz tā vēl nav.

    Šogad talkas dienā Pāvilostas pilsētas kultūras nama un Pāvilostas novada TIC darbinieki, Pāvilostas Mūzikas un mākslas skolas pedagogi, Pāvilostas vidusskolas skolēni un pedagogi nogrāba lapas un savāca kritušos zarus Upesmuižas parka estrādē un pilsētas stadionā, savukārt skolas tehniskie darbinieki apzāģēja koku zarus pie skolas, bet aiz vidusskolas Sakas upes krastā 1. klase ar audzinātāju Agritu Valkašu un bijušajiem skolas pedagogiem Valentīnu Masko un Hariju Grigorjevu sagrāba lapas un sakopa skolas absolventu veidoto parciņu.

1. klase ar audzinātāju Agritu Valkašu un bijušajiem skolas pedagogiem Valentīnu Masko un Hariju Grigorjevu

    Pāvilostas novadpētniecības muzeja darbinieces ik gadu sakopj piemiņas vietu lietuviešu kareivjiem Pāvilostas mežā pie jūras. Liels bija muzeja darbinieku pārsteigums, redzot novietoto skaisto piemiņas plāksni - kapakmeni, kurā iegravēti gadi un kareivju vārdi un uzvārdi.

     Savukārt Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas ēkas darbinieki pēcpusdienā devās sakopt Dienvidu pludmali un pludmalei pieguļošo kāpu teritoriju. Ar nožēlu jāsecina, ka joprojām atrodas tādi cilvēki, kas bez sirdapziņas pārmetumiem ar vieglu roku izgāž savus sadzīves atkritumus turpat meža kāpās. Paceļot šos dabā izmestos atkritumus, darbinieki piepildīja četrus atkrituma maisus! Taču pludmalē paceltie gruži - kurpes, pudeles, vienreizlietojamās krūzītes, saplīsuši baloni, skārdenes, striķi, tīklu gabali utt., liecina par to, ka liela daļa no tiem pludmalē tiek izskaloti no jūras, bet atlikušie atkritumi pludmalē nonāk, atpūtniekiem tos nometot turpat smiltīs. Lai gan šķita, ka mūsu novada pludmales ik gadu paliek ar vien tīrākas, tomēr administrācijas darbinieki vien 3 km garumā ar sadzīves atkritumiem piepildīja 5 maisus.

   Oficiālā Lielās Talkas diena šogad ir 28. aprīlī. Arī šajā dienā Pāvilostas novada pašvaldība aicina pulcēties cilvēkus uz sakopšanas darbiem. Vairāk informācijas šeit.

Paldies visiem, kas atsaucās pašvaldības aicinājumam un piedalījās talkā!

 

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Marita Kurčanova

 

Foto: M. Kurčanova

 

« Atpakaļ