Svētdiena, 02.04.2023
Imgarde, Irmgarde

Sportiskā garā aizvada sadraudzības pašvaldību sporta spēles

Sportiskā garā aizvada sadraudzības pašvaldību sporta spēles

17.04.2018

http://www.liaa.gov.lv/files/liaa/content/logotipi/ansamblis.png

 

       Pāvilostas novada pašvaldība 2018. gada 13. aprīlī Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētā projekta SAM 9.2.4. “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Pāvilostas novadā”, projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/056 ietvaros rīkoja Pāvilostas novada sadraudzības pašvaldību sporta spēles.

         Pasākumā piedalījās Latvijas Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla, kurā izvirzīti mērķi: sekmēt labās prakses piemēru, pieredzes un ideju apmaiņu starp pašvaldībām, atbalstīt pašvaldības un sniegt tām metodoloģisku atbalstu dažādu sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumu risināšanā lokālā līmenī un paaugstināt pašvaldību darbinieku izglītotību sabiedrības veselības un veselības veicināšanas jautājumos, tādējādi atbalstot veselības, labklājības un vienlīdzīgu iespēju attīstību reģionālajā līmenī, dalībnieces - Smiltenes, Pāvilostas, Priekules, Skrundas un Auces novadi, kopumā pulcējot vairāk kā 80 dalībnieku.

      Pasākumu atklāja Pāvilostas novada pašvaldības projektu koordinatore Vizma Ģēģere, kas klātesošajiem pastāstīja par projektu, izvirzītajiem mērķiem un veicamajiem uzdevumiem. Turpinājumā Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons svinīgi atklāja sporta spēles, aicinot spēļu dalībniekus uz iesildīšanos, veicot dažādus vingrinājumus.

      Sporta spēlēs dalībnieki veica kustību koordināciju veicinošas stafetes, dažādas bumbu spēles un veselību veicinošus uzdevumus – nelielus distances skrējienus uz laiku, zāles futbola elementu apguvi, slēpošanas un nūjošanas pamatelementus u.c.

      Sporta spēļu noslēgumā sadraudzības pašvaldību pārstāvji baudīja gardu zivju zupu.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

 

« Atpakaļ