Pirmdiena, 27.03.2023
Tālrīts, Gustavs, Gusts

LATVIJAS 99 MIRKĻI

LATVIJAS 99 MIRKĻI

28.11.2017

    16. novembrī Pāvilostas skolā realizējās humanitāro mācību priekšmetu Metodiskās komisijas iecere par abu novada skolu sadraudzības pasākumu “Latvijas 99 mirkļi”. Skolotāji darbu pie idejas īstenošanas uzsāka jau vasarā, kad, tiekoties ar domes priekšsēdētāju U. Kristapsonu, argumentēja nepieciešamību pēc šādas aktivitātes novadā. Aktivitātes, kas vienlaikus būtu gan patriotiskās un pilsoniskās audzināšanas, gan  savstarpējās “vairāk un labāk” iepazīšanas, gan Latvijas valsts dzimšanas dienas atzīmēšanas pasākums. Ieceres realizācija nodrošinātu vairāk kā 100 Pāvilostas un Vērgales 5.-9. klašu skolēniem iespējas īpašā formā atzīmēt Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu, vienlaikus pārbaudot savas zināšanas dzimtās zemes vēsturē, sportā, kultūrā un tradīcijās. Tādēļ, lai motivētu un rosinātu skolēnus nepilnas trīs stundas intensīvi darboties un vienlaikus organizētu darbu tik lielam skolēnu skaitam, par vienīgo pasākuma īstenošanas formu pedagogi izvēlējās 10 posmu viktorīnu (t.s. staciju princips), kurā komandas darbojas paralēli, vienlaikus katra pildot vienu uzdevumu un pēc tam mainoties stacijām. Lai izvairītos no konfliktiem un skolēnus sadalītu komandās, tika izvēlēts lozēšanas, pēc apdzīvoto vietu ģerboņiem, variants, jeb nejaušības princips. Rezultātā ieguvām 10 komandas – vērgalniekus, pāvilostniekus liepājniekus, ventspilniekus, kuldīdzniekus, rīdziniekus, saldeniekus, grobiņniekus, aizputniekus un alsundzniekus. Savukārt, arī staciju ar uzdevumiem bija desmit - “Zaļais punkts”, “Pūra lāde”, “Etiķete”, “Vārdene”, “Ceplis”, Cinevilla”, “Paziņas”, “Medaļa”, “Traktieris” un “Lielvārdes josta”. Kā noprotat, nosaukumi paši liecina par katras stacijas tematisko ievirzi un specifiku, piemēram, “Cinevilla” paredzēja uzdevumus par latviešu kino, “Etiķete” – par ģērbšanās tradīcijām, “Lielvārdes josta” – par latviešu etnogrāfiskajām zīmēm un simboliem, “Traktieris” – par nacionālo latviešu virtuvi, utt.

Mēģini arī tu atpazīt Latvijas pilsētas

 

     Protams, tik apjomīgs pasākums nebūtu realizējams bez daudzu cilvēku iesaistīšanās un līdzdarbošanās, tādēļ vēlos teikt paldies - Pāvilostas novada domes priekšsēdētājam U. Kristapsonam un kancelejas vadītājai A. Mūrniecei, kas jau pašos aizsākumos atbalstīja ideju par aktivitātes nepieciešamību, novadpētniecības muzeja vadītājai I. Kurčanovai par stacijas “Pūra lāde” eksponātu nodrošinājumu, skolotājiem - Ārijai Paipai, Annai Kažei, Ludmilai Vasiļčikai un Ilzei Ozoliņai, kas šoruden strādāja pie interesantu viktorīnas uzdevumu izveides, Zintim Vīgulim, Ainai Jakovļevai un Maritai Rolmanei par atbalstu pasākuma realizācijā, Vērgales skolas direktoram un skolotājiem – Gintam Jurikam, Andai Blūmanei, Dainai Magonei un Maritai Kalējai par ieinteresētību un sadarbību, Pāvilostas vidusskolas 10. un 11. klašu skolēniem par būtisku palīdzību pasākuma vadīšanā, …un treknrakstā rakstāms paldies noteikti jāsaka Pāvilostas skolas virtuves personālam par skaisto pasākuma kulmināciju – svētku torti.

 

Pāvilostas vidusskolas humanitāro mācību priekšmetu MK vadītājs

Andris Paipa

 

Foto: A. Paipa

 

« Atpakaļ