Pirmdiena, 20.09.2021
Marianna, Ginters, Guntra

Vidusskolā atskan zvans uz pēdējo mācību stundu

Vidusskolā atskan zvans uz pēdējo mācību stundu

18.05.2017

      Pāvilostas vidusskolā 13. maijā noskanēja zvans uz pēdējo mācību stundu 9. un 12. klasēm. Šiem skolēniem priekšā atbildīgs un saspringts laiks, jo pirms skaistā izlaiduma jūnija mēnesī vēl jānokārto gala eksāmeni. Par jautrību šajā dienā rūpējās vidusskolas 8. un 11. klases, organizējot dažādas izdarības un sveicot ar piemiņas lietām skolas beidzējus.

    Kā jau katru gadu 8. klases skolēni rīkoja pēdējo zvanu 9. klases skolēniem, kuru rīkojām ar domu, lai devītie pielieto savas zināšanas, lai parāda, cik labi pazīst skolu, viens otru un savu skolotāju. Viss sākās jau pirmajā mācību stundā, kad sadalījām devītos komandās, katrā komandā pa četriem zēniem un vienu meiteni.

    Tika sagatavoti pieci kontrolpunkti, kur katrā bija pa uzdevumam. Kontrolpunkti bija jāatrod pēc bildēm, uz kurām bija vieta, kur atrodas kontrolpunkts. Pirmais kontrolpunkts atradās sporta zāle, kur uzdevums bija tāds pats kā šovā "Es mīlu tevi, Latvija!", iedevām lapu ar aprakstu par Kristapu Porziņģi un katram nākamajam bija jāpastāsta to, ko iepriekšējais stāstīja. Otrais kontrolpunkts atradās bioloģijas klasē, kur bijām salikuši uz galda dažādas lietas. Devām vienu minūti, lai šīs lietas apskatītu, un minūti, lai uzzīmētu. Trešais kontrolpunkts atradās mācību virtuvē. Katrai komandas meitenei bija jāmāca zēniem, kā saklāt galdu. Meitene tikai runāja, bet zēni klāja. Ceturto kontrolpunktu ielikām kā spoguļu istabu. Šeit nu gan bija jāparāda zināšanas, jo bija sagatavoti 9 jautājumi, gan par skolu, gan par to, ko mācījušies. Pēdējais kontrolpunkts atradās savā angļu valodas klasē pie audzinātājas Ilzes Ozoliņas. Ņemot vērā to, ka Ilze ir angļu valodas skolotāja, nolēmām likt runāt vienīgi angliski. Šī bija vieta, kur bija jāparāda, cik labi pazīst klases biedrus un skolotāju. Uzvarētāju komandai, protams, bija sagādāta balva.  Svinīgajā pasākuma daļā teicām runu un katram kaklā uzkarinājām zvanu ar domu graudu.

 

8. klases skolniece Sanija Bērziņa

 

Foto: M. Rolmane

      Bet turpinājumā vidusskolas zālē notika skolēnu pavasara atskaites koncerts un izstāde ar zēnu mājturības stundās  un pulciņa „Dizaina pamati un kokapstrāde” veidotiem darbiem.

Kā ik gadu apmeklēt pavasara koncertu tika aicināti arī pensionētie Pāvilostas vidusskolas direktori, skolotāji un tehniskie darbinieki. Bet neierastāk kā citas reizes pavasara koncerts tika veltīts arī visām māmiņā, jo skaistajā maija svētdienā – 14. maijā visā pasaulē atzīmēja Mātes dienu.

       Koncerts iesākās ar vidusskolas popgrupas meiteņu dziedājumu, bet to turpināja vidusskolas sākumskolas koris un vidusskolas sākumskolas popgrupa. Šajā reizē ar saviem priekšnesumiem uz stājās arī 4. klases skolniece Gabriela Vagotiņa – Vagule un 2. klases audzēkne Laila Anna Horna.

         Koncerta izskaņā vidusskolas direktore Ingūna Griškēviča visiem vēlēja jauku un mīlestības pilnu Mātes dienu un teica paldies vecāku padomes priekšsēdētājai Sintijai Spriņģei, vecākiem un skolēniem par Dānijas viesskolēnu uzņemšanu savās ģimenēs aprīļa mēnesī. Bet skolotāja Marita Rolmane pasniedza ziedus pensionētajiem skolotājiem, direktorei un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī liels paldies tika teikts vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģijas, tehniskās grafikas un kulturoloģijas skolotājam Andrim Paipam par zēnu mājturības stundās  un pulciņa „Dizaina pamati un kokapstrāde” veidoto darbu izstādi vidusskolas aktu zālē.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

 

« Atpakaļ