Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Izskanējis Pāvilostas vidusskolas 9. klases izlaidums

Izskanējis Pāvilostas vidusskolas 9. klases izlaidums

13.06.2017

      Vasaras pirmais mēnesis ik gadu ir lielu svētku un notikumu bagāts laiks. Ar jūnija pirmajām dienām skolēni izbauda vasaras brīvlaiku, bet skolas vecāko klašu audzēkņiem šis ir laiks, kad, nokārtojot valsts eksāmenus un parādot savas skolā gūtās zināšanas, pienāk brīdis teikt skolai sveikas.

     Karstā 10. jūnija dienā Pāvilostas kultūras nama zālē bija pulcējušies skolotāji, vecāki, draugi, radi un citi sveicēji, jo notika Pāvilostas vidusskolas 9. klases izlaidums. Šogad Pāvilostas vidusskolas 9. klasi beidza 14 absolventi. Viņu audzinātāja pamatskolas posmā bija angļu valodas skolotāja Ilze Ozoliņa.

     Skolā pavadītais laiks ir pagājis ļoti ātri un tie, kas deviņus gadus atpakaļ bailīgi turējās mammai un tētim pie rokas, ienākot skolas 1. klasē, izlaiduma dienā ar lepni paceltu galvu braši soļoja paši.

      Apsveikuma vārdus absolventiem un viņu audzinātājai veltīja skolas direktore Ingūna Griškēviča, norādot, ka šis ir viņu izvēles un lēmumu pieņemšanas laiks, lai arī kādi tie būtu. Direktore ar pārliecību uzsvēra, ka šie jaunieši dosies pasaulē un darīs to labāku. Izskanēja arī pateicība vecākiem, skolotājiem un jo īpaši audzinātājai, kurai šī audzināmā klase ir pirmā, kas auklēta šos piecus gadus un palaista tālākam lidojumam.

      Turpinājumā klātesošos uzrunāja Pāvilostas novada pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja, norādot, ka izlaidums ir kā pietura, lai apstātos un padomātu, cik garš ceļa posms jau veikts un cik daudz iespēju vēl priekšā, tikai paša varā ir izdarīt izvēli. Svinīgajā pasākumā pašvaldības apbalvojumu “Cerību balva” par augstu zināšanu apguves līmeni šajā mācību gadā Silvija Leja pasniedza diviem absolventiem - Markusam Grīnhāgenam un Mihaēlam Doroņinam, kurš saņēma arī atzinības rakstu Valsts vēstures olimpiādē.

       Savukārt vidusskolas direktores vietniece Aina Jakovļeva nolasīja direktores rīkojumu par pamatizglītības iegūšanu. Apliecības saņēma – Arturs Bērziņš, Mihaēls Doroņins, Kristers Mārtiņš Girgensons, Markuss Grinhāgens, Kristers Gūtmanis, Niks Jaunbērzs, Janeks Kants, Leo Kiričenko, Dinija Mackēviča, Justīne Muižniece, Uvis Kārlis Mūrnieks, Krišs Valters Rudzājs, Toms Štrāls un Gints Šulcs. Direktores vietniece novēlēja jauniešiem izsapņot tos sapņus, ko viņi ir ievēlējušies, un pateicās vecākiem par sadarbību un izturību.

     Pāvilostas vidusskolas 9. klases absolventi teica paldies gan savai pirmajai audzinātājai Gaidai Benetei, gan pārējiem skolotājiem par viņiem dotajām zināšanām un prasmēm. Sirsnīgu paldies un mīļu apskāvienu absolventi veltīja arī saviem vecākiem. Bet ļoti īpašu video absolventi bija sagatavojuši savai audzinātajai Ilzei Ozoliņai, uzfilmējot video rullīti par to, cik forša ir viņu audzinātāja. Kā jauks pārsteigums 9. klases audzinātajai, skolotājiem un visiem zālē sēdošajiem bija video apsveikums no tiem skolēniem, kas reizē ar 9. klases jauniešiem iesāka skolas gaitas Pāvilostas vidusskolā, bet šobrīd dzīvo un mācās citās skolās ārpus Latvijas robežām.

        Aizkustināta no absolventu sagatavotā jaukā pārsteiguma audzinātāja Ilze Ozoliņa apsēdās jauniešiem blakus uz skatuves un mazliet ļāvās atmiņām, kā tas bija, kad toreiz kopā viņi uzsāka ceļu 5. klasē. Vēl beigās audzinātāja novēlēja saviem “palaidnīgajiem mīluļiem” veiksmi it visā.

      Pasākuma izskaņā 9. klases skolēnu vecāki pateicās skolotājiem un vadībai par bērniem dotajām zināšanām, pasniedzot ziedus un dāvanas Pāvilostas vidusskolai un klases audzinātājai.

        Direktores vietniece Aina Jakovļeva noslēdz pasākumu ar Mātes Terēzes vārdiem:

Dzīve ir skaistums, apbrīno to.

Dzīve ir svētlaime, baudi to.

Dzīve ir sapnis, vērs to par īstenību.

Dzīve ir izaicinājums, stājies tai pretī.

Dzīve ir pienākums, pildi to.

Dzīve ir spēle, spēlē to.

Dzīve ir vērtība, saudzē to.

Dzīve ir bagātība, taupi to.

Dzīve ir mīlestība, baudi to.

     Skanot Pāvilostas vidusskolas himnai, absolventi un audzinātāja devās uz tradicionālo fotografēšanos.

     Muzikāli pasākumu kuplināja jauniešu ansambļa “Stella Amare” meitenes skolotājas Aijas Gertsones vadībā.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

« Atpakaļ