Svētdiena, 14.04.2024
Strauja, Gudrīte

Izlaidums Pāvilostas vidusskolas 12. klasei

Izlaidums Pāvilostas vidusskolas 12. klasei

07.06.2017

     3. jūnija vakarpusē Pāvilostas vidusskolas aktu zālē notika Pāvilostas vidusskolas 12. klases izlaiduma svinīgā daļa. Šoreiz izlaidumā tika godinātas 3 absolventes - Agnese ĢĒĢERE, Loreta KRAFTA un Ieva MĀLIŅA.

     Uz svinīgo pasākumu absolventes bija sapulcinājuši gan savus vecākus un skolotājus, gan citus skolēnus un draugus, lai sirsnīgā atmosfērā atvadītos no skolas un pateiktos visiem, kas viņiem palīdzējuši šajos skolas gados. Īpaši pateicības vārdi izskanēja audzinātājai Daigai Jēkabsonei, kura vidusskolas klasēs ir bijusi gan draugs, gan palīgs, un vecākiem, bez kuru ikdienas atbalsta un pamudinājuma būtu bijis ļoti grūti iet pa šo zinību ceļu.

     Šajā reizē īpaši tika godīnātas divas absolventes - Agnese Ģēgere un Loreta Krafta, saņemot pašvaldības apbalvojumu "Cerību balva" par augstiem sasniegumiem mācību vielas apguvē. Agnese saņēma arī "Dzidras Grimstas" balvu, ko ik gadu Dzidras meita Guna Grimsta - Heniņa pasniedz tiem skolniekiem, kuriem ir augstas sekmes un kuri ir bijuši aktīvi skolas dzīvē.

     Vēl tikai ceļa vārdi no Pāvilostas novada pašvaldības metodiķes izglītības un kultūras jomā Silvijas Lejas un vidusskolas direktores Ingūnas Griškēvičas un absolventes saņēma atestātus par vispārējās vidējās izglītības apguvi. Mūzika, ziedi, apsveikumi un pārdomas par turpmāko izglītošanos.

    Svinīgo pasākumu muzikāli kuplināja ansambļa "Stella Amare" meiteņu dziedājums, kas priecēja visus klātesošos.

    Skolai par piemiņu absolventes un viņu vecāki skolas pagalmā iestādīja trīs kociņus, ko apraudzīt skolas salidojumos un brīvās dienās.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

Attēlā no kreisās: absolventes - Ieva, Agnese, Loreta un klases audzinātāja Daiga Jekabsone

« Atpakaļ