Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Par vienu sakārtotu vietu Pāvilostā vairāk

Par vienu sakārtotu vietu Pāvilostā vairāk

26.06.2017

     Pāvilostas novada pašvaldība ik gadu pavasarī izsludina izglītības un kultūras projektu konkursu,  kurā piešķir finansējumu dažādiem projektiem: brīvā laika pavadīšanas dažādošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai (teritoriju labiekārtošanai, infrastruktūras uzlabošanai, telpu aprīkojuma un inventāra iegādei, pasākumu un apmācību organizēšanai). Pašvaldības pozitīva lēmuma rezultātā ikviens projekta iesniedzējs no pašvaldības var saņemt līdz pat 700 EUR lielu atbalstu sava projekta realizācijai.

       Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila ev. lut. draudzes vadība šogad nolēma izmantot iespēju un pieteica šajā pašvaldības izsludinātajā konkursā savu projektu “Pāvilostas Sv. Pētera un Pāvila ev. lut. baznīcas galvenās ieejas seguma atjaunošana”, ar kura palīdzību vēlējās nobruģēt trepes un taciņu uz baznīcu, kā arī trepēm klāt pievienot uzbrauktuvi divriteņiem un bērnu ratiņiem.

      Jāsaka liels paldies Pāvilostas novada pašvaldībai, kas draudzes vēlmi sakārtot un nobruģēt taciņu uz baznīcu atbalstīja un no pašvaldības līdzekļiem draudzei piešķīra 700 EUR lielu līdzfinansējumu projekta realizēšanai. Šobrīd projekts ir jau realizēts un baznīcas ieeja ir skaisti nobruģēta.

Sv. Pētera un Pāvila ev. lut. draudzes pārstāve

Anta Zamarīte

 

Foto: A. Zamarīte

 

pirms projekta realizēšanas

 

pēc projekta realizēšanas

 

« Atpakaļ