Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Izlaidums "Dzintariņā"

Izlaidums "Dzintariņā"

06.06.2017

Katram mazam cilvēkbērnam jāaug lielam

un ir jāiet skolā...

    Ar šādiem vārdiem 2. jūnija pēcpusdienā pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" bērni klātesošajiem paziņoja, ka ir gatavi doties uz skolu. Šogad savu dzīvē pirmo izlaidumu svinēja astoņi Pāvilostas PII "Dzintariņš" audzēkņi - Ērika EZĪTE, Laura PŪPOLIŅA, Gabriels Martins RAČIS, Miķelis RAĢELIS, Monta TUMPELE, Gabriels Tomass TUZIS, Anna VANAGA un Rihards VAŠKUS.

    Grupas "Taurenīši" bērni bija ļoti gatavojušies svinīgajam pasākumam, zālē sēdošajiem parādot visu, kas pa šiem gadiem ir iemācīts. Mazie pirmsskolas absolventi gan skaitīja jaukus dzejolīšus, tostarp arī par Ansīti, kurš ir gatavs doties uz skolu, gan dziedāja dziesmiņas - "Es jau skaitļus, burtus zinu, tāpēc uz skolu gribu!", gan kā mazi taurenīši liderīgi dejoja ar lentītēm un attēloja lidmašīnas, viņus atbalstīja un iedrošināja audzinātājas Elga un Rita, kurām bērni vēl pēdējo reizi veltīja ciešus un mīļus jo mīļus apskāvienus, skaistus ziedus un dzejolīti. Arī pārējiem pirmsskolas darbiniekiem bērni teica paldies, iesaistot tos jautrā dejā un kopīgā dziesmā.

    Bet par visu mīļākie uz šīs pasaules bērnam vienmēr būs viņa vecāki. Mazās rociņas apvijās ap māmiņu un tēti, lai cieši tos samīļotu. Māmiņai rokās iegūlās smaržojoš maipuķīšu pušķis, bet tētim - mazs, bet mīļuma pilns maizes kukulītis. Savukārt vecāki pateicās pirmsskolas "Dzintariņš" kolektīvam par ieguldīto darbu un laiku viņu bērnu attīstībā un audzināšanā.

   Turpinājumā pirmsskolas "Dzintariņš" vadītāja Monta Pētermane aicināja katru mazo absolventu saņemt savu pirmo, dzīvē ļoti nozīmīgo dokumentu par pirmsskolas izglītības programmas apgūšanu, kas reizē apliecina arī viņa gatavību doties uz lielo skolu un kāpt zinību kalnā.

   Noslēgumā bērni devās bērnudārza rotaļu laukumā, kur ievēloties viskvēlāko sapnīti un ar labām domām zilajās debesīs palaida baltus balonus.

 

Marita Kurčanova

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Foto: M. Kurčanova

Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

 

 

 

 

 

« Atpakaļ