Sestdiena, 13.04.2024
Egils, Egīls, Nauris

Atklāj piemiņas plāksni Latvijas otrajam Valsts prezidentam!

Atklāj piemiņas plāksni Latvijas otrajam Valsts prezidentam!

26.09.2016
 
 
Tavs laiks
 
Vai saimnieko pļavā vai mežā,
Vai jūra tavs darbības lauks,
Lai vienmēr tas būtu kā dziesma,
Kas ikdienas gaitās iet līdz.
 
Ja pavadīs tevi liesma
Kas mūžības ceļos mūs sauc
Tad vairāk vēl tā kā dziesma,
Kas tālajos apvāršņos trauc.  
 
Nelauzies rītdienas durvīs
Pateicies mirklim kas dots.
Mirklis no mūžības nācis,
Mūžībai aizies tas līdz.  
 
Piedz.
Rīts taču nenāk no tevis,
Kaut smiekli un sāpes to jūt.
Pateicies Tam kas to devis,
Lai laimīgs tu varētu būt.
 
/Zigurds Pētersons, sarakstījis 2015. gada jūlijā/
 
    Šī sacenieka Zigurda Pētersona pašrakstītā dziesma bija kā veltījums ceturtdienas, 22. septembra, īpašajam pasākumam, kur par godu Latvijas otrajam prezidentam Gustavam Zemgalam, kuram šogad tiek atzīmēta 145. gadadiena, pie bijušās Sakas skolas tika atklāta piemiņas plāksne.
    Pasākums iesākās ar Latvijas valsts himnu, kam muzikālo pavadījumu nodrošināja vidusskolas mūzikas skolotāja Dace Bunka, un vidusskolas skolnieču dzeju priekšlasījumiem. Turpinājumā Pāvilostas vidusskolas vēstures skolotāja Ārija Paipa klātesošajiem pastāstīja par vēsturiskajiem faktiem saistītiem ar Gustavu Zemgalu. Būdams pavisam mazs, Gustavs ar ģimeni uz toreizējo Upesmuižas pagastu pārcēlies no Džūkstes pagasta Zemgalē. Viņa tēvs bijis galdnieks pie barona Lilienfelda. Latvijas otrais Valsts prezidents toreizējā Upesmuižas pagastā nodzīvojis divpadsmit gadus, skolas gaitas uzsācis un mācījies tieši Sakas skolā. Pēc tammācības turpināja Rīgā. 1929. gadā Gustavs Zemgals nu jau kā Latvijas valsts prezidents ieradās Pāvilostā kā goda viesis uz Pāvilostas piecdesmitgades svinībām. Pāvilostā Piecdesmitgades parkā vēl šodien lepni aug prezidenta toreiz stādītais ozols.

   Doma par piemiņas plāksnes izveidi un uzstādīšanu pie bijušās Sakas skolas pieder biedrības "Sapņu tilti" vadītājai Mairai Brūderei, kura sazinājusies ar Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāju Irinu Kurčanovu un ierosinājusi ideju par sava veida pieminekļa jeb piemiņas vietas izveidi Sakā pie bijušās skolas Latvijas otrajam prezidentam Gustavam Zemgalam. Sadarbības rezultātā tapusi kuldīdznieka Māra Kārkliņa veidotā plāksne, kuras izgatavošanu finansiāli atbalstījusi gan Pāvilostas novada pašvaldība, gan Nacionālā apvienība un Rīgas amatniecības kamera. Liels paldies par organizatoriskiem un saimnieciskiem darbiem saistībā ar plāksnes izgatavošanu un uzstādīšanu pie bijušās Sakas skolas sakāma arī Pāvilostas novada pašvaldības izpilddirektoram Alfrēdam Magonem.

   Turpinājumā pēc svinīgās piemiņas plāksnes atklāšanas visi klātesošajie baudīja īstas lauku rudzu maizes riecienu, kas, pēc vēstures skolotājas Ārijas Paipas stāstītā, visvairāk no bērnības palikusi atmiņā Gustavam Zemgalam - īstena rudzu lauku maizes smarža.

 

Marita Kurčanova,

sabiedrisko attiecību speciāliste

 

Saistītie raksti www.liepajniekiem.lv

 

Foto: M. Kurčanova, I. Kurčanova

 

Pašvaldības izpilddirektors Alfrēds Magone un pašvaldības metodiķe izglītības un kultūras jomā Silvija Leja svinīgi atklāj piemiņas plāksni

Latvijas otrajam prezidentam Gustavam Zemgalam.


biedrības "Sapņu tilti" vadītāja un idejas autore Maira Brūdere

sacenieks Zigurds Pētersons veltīja paša sacerēto dziesmu "Tavs laiks" 

 

« Atpakaļ