Sestdiena, 18.05.2024
Inese, Inesis, ēriks

Iesācies jaunais mācību gads!

Iesācies jaunais mācību gads!

14.09.2016

Kaut kur tālumā uz lauka,
Dzestrs rīts tiek miglā tīts.
Kaut kur pļavā, rīta rasā
Kājas mazgā septembris.

 

 

Tālumā aiz košiem siliem,
Noskan sapņains skolas zvans.
Ir nu atkal klāt tas brīdis,
Kad uz skolu doties laiks.

   Ir aizvadīta skaista vasara, kas ļāvusi piedzīvot daudz interesantu mirkļu. Un atkal ieejam rudenī, un ir klāt 1. septembris - Zinību diena, kas svinīgi ievada rosīgu skolas gadu bērniem, skolotājiem, vecākiem. Laikam šis ir viens īpašs gada datums un mēnesis, kas daudziem no mums sākas ar apņemšanos – šis mācību gads būs daudz veiksmīgāks, jo ieguldījums ikdienas mācību darbā būs nopietns, atbildīgs, tiks meklēts radošums.
    Zinību dienā, 1. septembrī, darbu sākušas visas novada izglītības iestādes - Pāvilostas vidusskola, Vērgales pamatskola, Pāvilostas pirmsskola "Dzintariņš" un Vērgales pirmsskolas izglītības iestāde "Kastanītis", kurās šogad kopā mācīsies 331 skolēns. Ar 5. septembri pie sevis mācīties gribētājus aicināja Pāvilostas Mūzikas skola un Pāvilostas Mākslas skola, kuras šogad apmeklēs kopā 90 audzēkņu.
 
PĀVILOSTAS VIDUSSKOLĀ
    Pēc krāsainiem piedzīvojumiem pavadītas vasaras, ar krāsainām gladiolām un asterēm, ar smaidīgām bērnu acīm un saviļņojumu vecāku un skolotāju sejās iesākās 1.septembris Pāvilostas vidusskolā, kad pirmais zvans Zinību dienā sauca uz pirmo stundu - ir sācies jaunais mācību gads!
    Šajā mācību gadā Pāvilostas vidusskolu apmeklēs 125 skolēni, no tiem 1. klasē - 13 bērnu, bet 12. klasē - 3 audzēknes.
Svinīgais Zinību dienas pasākums Pāvilostas vidusskolas aktu zālē iesākās ar Latvijas himnu un, zvanot pirmo skolas zvanu, zālē ienāca skolas paši mazākie - pirmklasnieki, kuriem iesācies jauns un nezināms dzīves posms.
     Pasākumu kuplināja Rainera Zamarīša un Roberta Vaškus izteiksmīgā dzejoļu deklamācija un 10. klases skolnieču Vendijas un Kristas dziedājums. Savukārt vidusskolas direktore Ingūna Griškēviča savā runā klātesošajiem pastāstīja par skolas mācību procesu šajā mācību gadā un citām iespējām kas iegūstamas skolā, bet direktores vietniece Aina Jakovļeva iepazīstināja ar vidusskolas skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem.
    Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kirstapsons uzrunā zālē esošajiem aicināja vēlreiz atcerēties un neaizmirst zēnu dzejolī izskanējušos vārdus "...daudz ko var atņemt, bet nevar atņemt prātu!", liekot uzsvaru uz zināšanām, prasmēm un gudrību, kas iegūtas skolā, bet lietā liktas visas dzīves laikā. Domes priekšsēdētājs aicināja skolēnus turēt vecākiem dotos solījumus par labām sekmēm skolā, lai atkal pavasarī jau arvien kuplākā pulkā tiktos labāko skolēnu apbalvošanas pasākumā. Bet šī mācība gada pirmklasniekiem domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons aicināja pārvarēt pirmo satraukumu un droši smelties zināšanas, ko sniedz skola.Tāpat priekšsēdētājs pieminēja pašvaldības ieguldīto darbu vasarā, lai skaisti tiktu izremontētas klases un citas skolas telpas.
     Turpinājumā pēc svinīgā pasākuma notika tradicionālā fotografēšanās pie skolas, bet pēc tam skolēni ar klases audzinātājām pulcējās klasē, lai kopīgi izrunātu visus procesus, kuri paredzēti jaunajā mācību gadā!

 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
Foto: M. Kurčanova
 
VĒRGALES PAMATSKOLĀ
   1. septembrī ar svinīgu tikšanos skolas pagalmā, Vērgales pamatskolā tika atzīmēta Zinību diena, kas iezīmē arī jauna mācību gada sākumu.
   Skanot skolas zvana skaņām, 9.klases skolēni svinīgi ieveda skolā pirmklasniekus. Interesanti, ka šogad skolas gaitas Vērgales pamatskolā uzsāka 9 skolēni, bet visā skolā deviņās klasēs mācīsies 99 skolēni. Katrs pirmklasnieks no skolas direktora Ginta Jurika saņēma grāmatu un laba vēlējumus skolas gaitas uzsākot. Tradicionāli tika sveikti tie vecāki, kuru bērni pirmo reizi sāk mācīties Vērgales pamatskolā. Pēc tam visu klašu skolēni apgleznoja akmeņus, attēlojot vasaru un tajā notikušo. Noslēgumā katrs skolēns uz krāsainas lapiņas uzrakstīja savu vēlējumu skolai un pārējiem skolēniem. 

Vita Braže
 
Foto: V. Braže
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
PĀVILOSTAS PILSĒTAS PII "DZINTARIŅŠ"
Pāvilostas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādē "Dzintariņš" darba un mācību process bija nepārtraukts visu vasaru. Bet tas nemazināja 1. septembra nozīmīgumu arī Pāvilostas bērnudārzā. Arī šogad pirmsskolas vadība Zinību dienu atzīmēja, organizējot "Iepazīšanās dienu", kuras laikā bērni un vecāki varēja iepazīties ar savu grupiņu, audzinātājām un auklīti, kā arī vecākiem bija iespēja saņemt sev interesējošu informāciju. Šajā mācību gadā pirmsskolā savas ikdienas gaitas vadīs 53 audzēkņi: 1,5 – 3 gadīgo bērnu grupā “Saulītes” - 14 bērni, 3 un 5 gadīgo bērnu grupa “Vāverēni” – 19 bērni (11 piecgadnieki), 4 un 6 gadīgo bērnu grupa “Taurenīši” – 20 bērni, 12 no tiem sešgadnieki.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: Kristīne Rozīte
 
4 un 6-gadīgo bērnu grupa “Taurenīši”
 
VĒRGALES PAGASTA PII "KASTANĪTIS"
   1. septembris lutināja ar ļoti siltu un saulainu laiku un pirmsskolā "Kastanītis" iesākās ar pulcēšanos pie bērnudārza baseiniņa, kur iestādes vadītāja Gaida Akerfelde sveica visus klātesošos un iepazīstināja ar pirmsskolas personālu un grupiņām, kā arī informēja par vasarā veiktajiem remontdarbiem - pirmsskolas jaunākajā grupiņā izremontēta tualetes telpa un atjaunota bērnudārza žoga otra daļa. Sveikt Vērgales pagasta pašus mazākos ar nozīmīgo dienu bija ieradies arī Vērgales pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Vitrups. Turpinājumā bērni un viņu vecaki tika aicināti apmeklēt savas grupiņas, kurās notika dažnedažādi pārsteigumi un iepazīšanās rotaļas.
    Šajā mācību gadā Vērgales pagasta pirmsskolu apmeklēs 54 bērni, viņu vidū 24 piecgadnieki un sešgadnieki.
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: A. Dunkere
 
 
PĀVILOSTAS MŪZIKAS SKOLĀ un PĀVILOSTAS MĀKSLAS SKOLĀ
Šogad Zinību diena Mākslas skolā iesākās 5. septembrī un mācības šajā novada izglītības iestādē uzsākuši 42 audzēkņi no Pāvilostas vidusskolas un Vērgales pamatskolas. Audzēkņi skolā apgūst zīmēšanu, gleznošanu, veidošanu, kompozīciju un, sākot ar otro kursu, arī izvēles priekšmetus - kokapstrādi, rokdarbus, vides dizainu, keramiku vai digitālās fotogrāfijas pamatus. Mākslas skolā keramiku pasniegs Antra Mazika, kokapstrādi - Ainars Zingniks, digitālās fotogrāfijas pamatus - Alberts Brūklis un rokdarbus - Inita Zingnika.
 
Inita Zingnika,
Pāvilostas Mākslas skolas direktores pienākumu izpildītāja
 
Foto: A. Brūklis
 
Arī Pāvilostas Mūzikas skolā pirmā skolas diena tika atzīmēta 5. septembrī un šogad vēlmi apgūt mūzikas burvību izteikuši 48 audzēkņi. Skolā  Akordeona spēli un mūzikas teorijas priekšmetus kā Mūzikas mācību, Solfedžo un Mūzikas literatūru mācīs skolotāja Antra Ķikute, savukārt vijoļspēli aicina apgūt skolotāja Dace Bērzniece, taču klavierspēli Pāvilostā mācīs skolotājas Jeļena Doroņina un Inga Šnore, bet Vērgalē - skolotāja Anita Cera, skolotājs Helmuts Audars arī šogad mācīs audzekņiem ģitāras spēli.
 
Inga Šnore,
Pāvilostas Mūzikas skolas direktore
 
Foto no Mūzikas skolas arhīva
 
 
« Atpakaļ