Sestdiena, 02.03.2024
Luīze, Laila, Lavīze

Pēdējā skolas diena vidusskolā

Pēdējā skolas diena vidusskolā

30.05.2016
     Laiks, kad vasaras saulītes samīļoti un rudenīgiem ziediem rokā skolēni devās uz skolu, paskrējis vēja spārniem. Pagājuši mācību gada deviņi mēneši un pienākusi pēdējā mācību gada diena. Kā smejot teic vidusskolas direktore - skolēnu vidū šī diena esot visvairāk gaidītākā diena visā mācību gadā!
     Un tā, Pāvilostas vidusskolas aktu zālē 30. maija rītā pulcējās skolēni, viņu vecāki, skolas pedagogi un tehniskie darbinieki, lai kopīgi atzīmētu mācību gada noslēgumu. Pasākums iesākās ar skolas skatuves runas pulciņa bērnu deklamētiem dzejoļiem, bet to turpināja vidusskolas direktore Ingūna Griškēviča, kura patiecās vecākiem, skolēniem un skolas kolektīvam par darbu šajā mācību gadā, un brīdī, kad vasara jau sauc aiz skolas durvīm, vēlēja visiem jaukus atpūtas brīžus un atrast laiku arī kādam vasaras pulciņam vai nometnei.
    Savukārt direktores vietniece Aina Jakovļeva svinīgajā pasākuma pasniedza vēl pēdējos diplomus sportistiem, kā arī pie peldētprasmes apliecinošiem diplomiem tika 1. un 2. klases skolēni. Nobeigumā direktores vietniece Aina Jakovļeva vēlēja visiem vasaras brīvlaikā uzkrāt spēkus jaunajam mācību gadam, bet īpaši skolēniem - vasarā nepazaudēt mācīties gribu arī nākamājiem mācību gadiem.
      Ar sveicienu mācību gada noslēguma pasākumā uzstājās arī sporta skolotājs Zintis Vīgulis, pasniedzot pateicības balvas skolas sportistiem, kā arī direktores vietniece ārpusstundu darbā Marita Rolmane pasniedza balviņas klasēm, kas 27. maijā piedalījās skolas rīkotajā sporta dienā.
     Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons aicināja skolēnus rūpīgāk attiekties pret mācībām un atzīmēm, jo katra cilvēka lielākais dārgums, ko viņš spēj saņemt dzīves laikā,  ir viņa zinšānas. Domes priekšsēdētājs izteica arī pateicību skolas izcilniekiem Martai un Mihaēlam, ar kuriem lepojas viss novads, kā arī vecākiem un skolas kolektīvam par darbu šajā mācību gadā.
      Par tradīciju kļuvis mācību gada pēdējā skolas dienā pasniegt pašvaldības apbalvojumu skolēniem "Cerību balva". 2015./2016. mācību gada noslēgumā “ Cerību balvu “ saņēma 10 skolēni. Skola lepojas ar  šiem skolēniem, ar viņu mērķtiecību, mācīšanās motivāciju. Visos mācību priekšmetos tikai 10 balles ieguvusi  ir Marta Zamarīte, daži “9”, bet pārējie “10”  ir Mihaēlam Doroņinam.  Gada griezumā 4.-9. klašu grupā vislabākos rezultātus mācībās ir uzrādījušas 5. un 6. klase, vidusskolā -11.klase. Vidusskola saka paldies skolēnu vecākiem un pedagogiem!
              5. klasē:
Elīna Freidenfelde  -  vidējā atzīme gadā 9, 27
Alise Aleksandra Griškēviča   -  vidējā atzīme gadā 9,55
Elizabete Kiričenko  -  vidējā atzīme gadā 9,09
Elvita Uzare  -  vidējā atzīme gadā 9,09
            6.klasē:
Rasa Lācīte -  vidējā atzīme gadā 8,71
Marta Zamarīte -  vidējā atzīme gadā 10
           8.klasē :
Mihaēls Doroņins-  vidējā atzīme gadā 9,75
Markuss Grīnhāgens  -  vidējā atzīme gadā 8,63
          9.klasē:
Kristiāna Šeiko-  vidējā atzīme gadā 8,73
         12.klasē:
Kristaps Klaks  -  vidējā atzīme gadā 8,69
     Teicamnieki sākumskolā:
Valts Entonijs Drišļjuks- 1.klase
Petra Perella Griškēviča- 2.klase
Madars Bērznieks, Gabriela Vagotiņa-Vagule, Rainers Zamarītis - 3.klase
     Pasākuma noslēgumā skolas direktore īpaši pateicās skolas pedagogiem, pasniedzot pateicības rakstus un ziedus.
    Muzikāli pasākumu kuplināja vidusskolas 1.-5. klašu koris skolotājas Daces Bunkas vadībā.
 
Direktores vietniece Aina Jakovļeva un
sabiedrisko attiecību speciāliste Marita Kurčanova
 
Foto: M. Kurčanova
 

 
 
« Atpakaļ