Svētdiena, 14.08.2022
Zelma, Zemgus, Virma

Saka paldies skolēniem un skolotājiem

Saka paldies skolēniem un skolotājiem

24.05.2016
Katrā no mums dzīvo Sprīdītis mazs
Iznācis no senas pasakas
Katram gribas lielu laimi gūt
Gribas drošam, lielam, gudram, stipram būt!
 
   Pāvilostas novadā nu jau par tradīciju kļuvis pavasarī, tuvojoties vasaras brīvlaikam, izvērtēt mācību gada labos darbus, noskaidrot gudrākos, drošākos, stiprākos. Tos, kuri skandinājuši Pāvilostas novada vārdu. Ikviens skolēns ir centies novada godu aizstāvēt tajā jomā, kurā bijis spējīgs konkurēt ar citu novadu skolēniem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās.
     Pāvilostas novadā šāds atskaites punkts ir labāko skolēnu un viņu skolotāju pieņemšana pie domes priekšsēdētāja, kas notika 23. maijā Pāvilostas pilsētas kultūras namā. Un šogad uz svinīgo pasākumu aicinājām šādus Pāvilostas novada izglītības iestāžu skolēnus un viņu skolotājus:
Madara Brēdiķe (Vērgales pamatsk. 2.kl.) - 1.vieta matemātikas olimpiāde,
Valts Entonijs Drišļjuks (Pāvilostas vsk. 1.kl.) - Atzinība matemātikas olimpiādē, 2.vieta mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā
Reinis Vītoliņš (Vērgales pamatsk. 3.kl.) - Atzinība dabaszinību olimpiādē
Madars Bērznieks (Pāvilostas vsk. 3.kl.) - Atzinība matemātikas olimpiādē
Liene Pāvila (Vērgales pamatsk. 3.kl.) - Atzinība dabaszinību olimpiādē
Gusts Brūklis (Pāvilostas vsk. 4.kl.) - 3.vieta matemātikas olimpiādē
Sindija Rusiņa (Vērgales pamatsk. 4.kl.) - Atzinība vizuālās mākslas olimpiādē
Gundega Matisone (Vērgales pamatsk. 3.kl.) - 3.vieta vizuālās mākslas olimpiādē
Petra Perella Griškēviča (Pāvilostas Mūzikas sk. 2.kl.) - 2.vieta mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā
Roberts Vaškus (Pāvilostas vsk. 3.kl.) - 2.pakāpe Kurzemes reģiona skatuves runas konkursā
Rihards Ķepsnis (Pāvilostas vsk. 4.kl.) - 3.vieta galda tenisā
Miks Kalējs (Vērgales pamatsk.5.kl.) - 2.vieta matemātikas olimpiādē, 2.vieta 100 m skrējienā, 1.vieta 400 m skrējienā, 2.vieta tāllēkšanā, 2.vieta četrcīņā
Kristiāna Šeiko (Pāvilostas vsk. 9.kl.) - Atzinība vēsture olimpiādē
Laura Pirktiņa (Vērgales pamatsk. 9.kl.) - Atzinība latviešu valodas olimpiādē, Atzinība vizuālās mākslas olimpiādē
Markuss Lazukins (Pāvilostas vsk. 5. kl.,Mūzikas skola) - 1.vieta matemātikas olimpiādē, Atzinība  akordeona spēles  valsts konkursā
Jolanta Kučinskaite (Vērgales pamatsk.., 9.kl.) - 3.vieta latviešu valodas olimpiādē
Marta Zamarīte (Pāvilostas vsk. 6.kl.) - 1.vieta matemātikas olimpiādē
Dace Dunaiska (Vērgales pamatsk., 9.kl.) Atzinība bioloģijas olimpiādē
Kristers Aploks (Vērgales pamatsk., 7.kl.) - Atzinība angļu valodas olimpiādē
Sanija Monta Brēdiķe (Mūzikas skola) - 3.vieta mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā
Inga Šlangena (Mākslas skola) - 3.vieta keramikas starpnovadu konkursā
Elīna Miltiņa (Mūzikas skola) - 3.vieta mazpilsētu un lauku mūzikas skolu audzēkņu klavieru duetu un mazo kameransambļu konkursā
Mihaēls Doroņins (Pāvilostas vsk. 8.kl.) - 2.vieta matemātikas olimpiādē, 1.vieta krievu valodas olimpiādē.
Kristers Cābelis (Pāvilostas vsk. 9.kl.) - 2.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā
Jānis Štokmanis (Pāvilostas vsk. 9.kl.) - 2.vieta basketbolā
Leo Kiričenko (Pāvilostas vsk. 8.kl.) - 2.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā
Gints Šulcs (Pāvilostas vsk. 8.kl.) - 2.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā, 2.vieta 1500 m skrējienā, 1.vieta šķēpa mešanā
Krišs Valters Rudzājs (Pāvilostas vsk. 8.kl.) - 2.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā
Kristers Mārtiņš Girgensons (Pāvilostas vsk. 8.kl.) - 2.vieta volejbolā
Jānis Ūdriņš (Pāvilostas vsk. 5.kl.) - 2.vieta galda tenisā
Lauma Lapiņa (Vērgales pamatsk., 9.kl.) - 2.vieta tāllēkšanā
Markuss Gedmins (Vērgales pamatsk. 8.kl.) - 1.vieta 800 m skrējienā, 1.vieta 2 km krosā, 1.vieta basketbolā, 2. vieta volejbolā
Haralds Mucenieks (Vērgales pamatsk. 7.kl.) - 3.vieta 1500 m skrējienā
Jānis Dunkers (Vērgales pamatsk. 8.kl.) - 1.vieta basketbolā
Agnis Vītoliņš (Vērgales pamatsk. 9.kl.) - 1.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā
Dans Sils (Vērgales pamatsk. 8.kl.) - 1.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā
Henrijs Gēgersons (Vērgales pamatsk. 7.kl.) - 1.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā
Ralfs Emīls Klasēns (Vērgales pamatsk. 8.kl.) - 1.vieta basketbolā
Renārs Miltiņš (Vērgales pamatsk. 9.kl.) - 1.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā
Raivis Lieģis (Vērgales pamatsk. 9.kl.) - 2.vieta volejbolā
Andris Jēcis (Vērgales pamatsk. 7.kl.) -  2.vieta volejbolā
Diāna Šlangena (Mākslas skola) - 1.vieta starpnovadu keramikas konkursā
Kristaps Klaks (Pāvilostas vsk. 12.kl.) - Atzinība ekonomikā, 2.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā
Elvis Vīgants (Pāvilostas vsk. 12.kl.) - Atzinība  Kurzemes reģionā un darbs izvirzīts uz valsts konkursu, 2.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā, 1.vieta dambretē
Andra Lanka (Pāvilostas vsk. 12.kl.) - konkursā “Prezidenta  runa Valsts svētkos” 2.pakāpes diploms
Arvis Barsukovs (Pāvilostas vsk. 12.kl.) - 2.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā, 2.vieta dambretē, 2.vieta diska mešanā, 1.vieta lodes grūšanā
Niks Indriksons (Pāvilostas vsk. 12.kl.) - 2.vieta basketbolā, 2.vieta volejbolā, 2.vieta lodes grūšanā, 1.vieta diska mešanā, 1.vieta augstlēkšanā
Made Jete Jance (Pāvilostas vsk. 10.kl.) - 2.vieta dambretē, 2.vieta šķēpa mešanā
Kārlis Rudzājs (Pāvilostas vsk. 10.kl.) - 2.vieta šķēpa mešanā, 3.vieta lodes grūšanā
Ieva Māliņa (Pāvilostas vsk. 11.kl.) - 1.vieta novusā
Elvita Freidenfelde (Pāvilostas vsk. 12.kl.) - 2.vieta novusā
Mārcis Arājs (Pāvilostas vsk. 12.kl.) - 2.vieta volejbolā
     Uz svinīgo pieņemšanu par godu audzēkņu sasniegumiem mācību olimpiādēs, konkursos un sportā uz svinīgo pieņemšanu aicinājām arī skolēnu pedagogus un izglītības iestāžu  administrācijas darbiniekus. Paldies Sigitai Freimanei, Rutai Ozolai, Antrai Ķikutei, Ārijai Paipai, Gunai Laumanei, Anitai Cerai, Ludmilai Vasiļčikai, Inesei Renķei, Ivetai Arājai, Vijai Jegoruškinai, Agritai Valkašai, Dainai Magonei, Gaidai Benetei, Ivetai Vanagai, Dacei Bunkai, Ivitai Meļķei, Zintim Vīgulim, Maritai Kalējai, Eināram Vārsbergam, Maritai Rolmanei, Ainai Jakovļevai, Ingai Šnorei, Andia Blūmanei, Ingūnai Griškēvičai, Initai Zingnikai, Gintam Jurikam!

   Ar muzikālajām pauzēm klātesošos iepriecināja Kapsēdes pamatskolas dejotāji vadītājas Vinetas Gulbes vadībā.

                   Lai izdevusies, saulaina un piedzīvojumiem bagāta vasara!

 
Silvija Leja,
metodiķe kukltūras un izglītības jomā
 
Foto: M.Kurčanova
 
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
 

 

« Atpakaļ