Otrdiena, 21.03.2023
Una, Unigunde, Dzelme, Benedikts

Pāvilostā notiek "Kafija ar politiķiem"

Pāvilostā notiek "Kafija ar politiķiem"

17.05.2016
MAIJS - Strukturētā dialoga un "Kafija ar politiķiem" mēnesis - Kurzemē ir sācies!
    11. maijā „Jauniešu istabā” Pāvilostā norisinājās ilgi gaidīts un lolots pasākums „Kafija ar politiķiem”.
     “Kafija ar politiķiem” tiek rīkota organizēti visā Latvijas teritorijā ik pēc 1,5 gada kā neformālas vietējo jauniešu un lēmumu pieņēmēju tikšanās Eiropas Savienības jaunatnes politikas veidošanas jeb Strukturētā dialoga ietvaros. Šo tikšanos mērķis ir apzināt un izdiskutēt jauniešiem aktuālas tēmas gan vietējā, gan valsts, gan Eiropas līmenī.
     Šopavasar katrā Latvijas reģionā notiks 3 “Kafija ar politiķiem” tikšanās, pēc kurām katrā reģionā notiks arī reģionālā jauniešu un lēmumu pieņēmēju konference.
     Kurzemē “Kafija ar politiķiem” notiek Pāvilostā, Saldū un Kuldīgā, bet reģionālā noslēguma konference notiks Ventspils jauniešu mājā 26. maijā.
    Strukturētā dialoga tikšanās reizē tika izvirzīti sekojoši priekšlikumi:
  • Veidot pašvaldības atbalstītu „Jauniešu iniciatīvu projektu konkursu”, kurā tiktu atbalstītas tikai jauniešu izvirzītas projektu idejas;
  • Ierīkot apskaņošanas sistēmu Pāvilostas sporta hallē;
  • Paplašināt un popularizēt informāciju un iespēju jauniešiem piedalīties starptautiskos projektos;
  • Izveidot Jaunatnes darbinieka štata vietu Vērgales pagastā.
     Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, īpašs paldies Pāvilostas vidusskolas vadībai par atsaucību, Pāvilostas novada sociālā dienesta vadītājai, Pāvilostas novada priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam, izpilddirektoram Alfrēdam Magonem un Pāvilostas novada deputātēm Vitai Cielavai un Artai Bunkai, kā arī, visiem aktīvajiem jauniešiem, kuri iesaistījās! Paldies Kurzemes NVO centram, īpaši Santai Birzniecei un Rudītei Muraševai.
      „Kafiju ar politiķiem” Latvijā koordinē Latvijas jaunatnes padome sadarbībā ar reģionālajiem koordinatoriem Eiropas Savienības Strukturētā dialoga ietvaros. Vairāk par Strukturēto dialogu, plānotajām diskusijām un semināriem atradīsiet Latvijas Jaunatnes padomes mājas lapā www.ljp.lv
 
Sintija Sprņģe,
Jauniešu lietu speciāliste
 
 
 
ERASMUS+, NVO” No idejas līdz attīstībai”, līguma nr. 2015-3-LV02-KA105-000956. Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija  atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

 

 

« Atpakaļ