Sestdiena, 20.07.2024
Ramona, Ritma

Bibliokuģis iestūrē Pāvilostas ostā

Bibliokuģis iestūrē Pāvilostas ostā

03.08.2016
   Bibliokuģis “Krišjānis Valdemārs” (pieraksta osta – Salacgrīva) turpina šīs vasaras braucienus pa Latvijas piekrasti. Mūsu burās zēģelē spirgts ziemeļrietenis, lai gan Kurzemes krastā, kur nule kā pabijām, auglīgākais ir saksenis – tad krastā nāk dzintars – šis gadu simteņiem jūrā gulējušais priežu un saules asaru sāls.
     Pāvilostā 22. jūlijā iekuģojām kā pie seniem draugiem. Vēlīgi Sakas grīvā sānus gozēja koka laivas – tās ir turpat  būvētas ar klinkerbūves jeb pārlaidbūves tehnoloģiju. Ģirts Vagotiņš-Vagulis, kurš savulaik aktīvi attīstīja šo projektu, nu saimnieko Pāvilostas jahtklubā, sagatavodams tuvus un tālus reisus zem baltajām burām. Viņš mūs – Salacgrīvas bibliotēkas vadītāju un bibliokuģa idejas autori Hedvigu Inesi Podziņu, fotomākslinieku Valdi Braunu, kuģu vadītāju Jāni Mitenbergu un videooperatoru Ēriku Lauski – sēdināja melni darvotā koka laivā, kas nule kā atjaunota (starp citu, pirkta mūsu, Salacas, pusē!), un izvizināja līdz jūras vārtiem, metot līkumus pa Saku.
     Šī ir ļoti interesanta upe – visīsākā (tikai 6 kilometri!), bet arī te zvejo mums tik labi zināmos nēģus, par ko liecina krastā redzamie lielie tīklu būri – kastes, kur apaļmutnieki tiek turēti, kamēr tirgū ceļas cenas un tos ir vērts pārdot.
    Pāvilostas novadpētniecības muzejā pēcpusdienā “Bibliokuģis tiekas ar jūras skartajiem”, ko sirsnībā bija organizējusi muzeja vadītāja Irina Kurčanova, mūs gaidīja vietējie “jūras vilki” – slavenie zvejnieki Haralds Lukševics, Jānis Štokmanis un Valdis Stūre. Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons tikšanās reizē uzsvēra, ka mums ikvienam ir jāapzinās jūra kā mūsu nacionālā bagātība, un tieši tādas piejūras pilsētas kā Pāvilosta un Salacgrīva to apliecina, turpinot senās zvejnieku tradīcijas, nodrošinot paaudžu pārmantojamību, sūtot jauniešus uz jūrskolām Liepājā un Rīgā.
      Ne maza  nozīme aroda izvēlē ir Pāvilostā atdzimušajam konkursam skolēniem “Vai tu mīli jūru?”. Sacensības mezglu siešanā, virves vilkšanā, tīklu lāpīšanā, navigācijā un citās jūrniecības zināšanās agrāk bija labi atpazīstamas kā Latvijas Televīzijas konkurss piejūras skolu jauniešiem. Tagad tas atdzīvojies no jauna ar ES struktūrfondu un Reģionālā zivju tīkla atbalstu.
     Pāvilostā konkursa norisē un sagatavošanā daudz spēka un zināšanu velta tieši Irina  Kurčanova, jo viņa uzskata, ka sakņu spēks ir tieši tas, kas notur jauniešus pie dzimtā krasta un tēvutēvu aroda – jūrā iešanas. Arī Uldis Kristapsons atceras, ka tieši “Vai tu mīli jūru?” viņu motivēja dziļāk iepazīt piekrastnieku arodus, ne velti paša dēls Edgars iet jūrā un turpina šī krasta tradīcijas.
    “Sāļais vējš”, “Mūžības skartie”, “Jūrā un krastā” – tie ir Latvijas fotodokumentējumi, kurus Pāvilostā galdā cēla fotomākslinieks Valdis Brauns. 70- tajos gados, braucot ar mocīti, viņš apceļoja Latvijas krastu. Tiesa, tikai to piekrasti, kas nebija PSRS robežapsardzības zona. Cēla kāpās telti, žāvēja zivis un klausījās raupjajās vīru valodās.
    Valdis Brauns šoreiz dokumentēja arī bibliokuģa gaitas Kurzemes krastā, un to varēsim vērot Salacgrīvas pilsētas svētkos fotoizstādē bibliotēkā. Kā tas ir, kad sievas sedumā gaida vīrus no selgas pārnākam, kad Ziemeļjūrā vilnis cērt tieši sejā, kad kaijas apsēžas uz kuģa reliņiem un laiva ir pilna sudrablašu? Valdis Brauns to zina, un melnbaltā foto burvība ļauj izteikt jūrā un krastā redzēto tik daudzkrāsaini, ka no skaistuma vai gluži bail kļūst. Īstā dzīves sāls profesionāļa skatījumā top par mākslu.
    Pasakot paldies pāvilostniekiem par viesmīlīgo uzņemšanu, devāmies tālāk uz Jūrkalnes “Vēverlejām”, kur gleznainā vietā stāvkrastā teltis cēluši “Kapteiņa Āķa piedzīvojumu” nometnes dalībnieki – puiši un meitenes no Maskačkas Rīgā. 44 jaunieši jau kuro gadu vada nedēļu pie jūras – peldas, skrien, sporto, mācās piekrastes arodu gudrībās, jo galvaspilsēta neko tādu nespēj piedāvāt. Te laiks bija izpausties mūsu jūrniekam Jānim Mitenbergam, jo jauniešus interesēja gan pirātu stāsti un jūras gudrības, gan tas, ko mēs uz kuģa saucam par citadeli, kur “X” stundā patverties no bruņotiem iebrucējiem. Patiess gandarījums, ka divi nometnes dalībnieki jau paspējuši iesniegt dokumentus Liepājas Jūrniecības koledžā. Lai viņiem veicas!
    Bibliokuģa apkalpe nenolaiž buras. Rīgas ostas svētku laikā 12. augustā mūs varēs satikt Andrejostā, savukārt 17. augustā kopā ar kinorežisoru Jāni Streiču – mūsu bibliokuģa patronu – mēs viesosimies Pārventas bibliotēkā, kur atminēsimies dižo ventspilnieku, tālbraucēju kapteini Arvīdu Ludeviku. Par viņu stāstīs vēsturniece, kas pati jau kļuvusi par jūrniecības leģendu – Ingrīda Štrumfa, un bibliokuģa goda kapteinis, Ventspils ostas kapteinis Arvīds Buks.
     Tikmēr nedrīkstam aizmirst, ka konkurss “Vai tu mīli jūru?” turpināsies arī jaunajā mācību gadā, savukārt Pāvilostā jau darbojas jūrniecības pulciņš. Laiks sasparoties arī citām piekrastes skolām, jo, pēc starptautiskās jūrniecības organizācijas datiem, pasaulē vēl arvien trūkst 30 - 40 tūkstoši jūras virsnieku, un te nu plašs darbalauks ir tieši latviešiem, kuri ir dzimuši pie jūras un zina jūru.
      Bibliokuģa “Krišjānis Valdemārs” šīs vasaras projektu “Latvji, brauciet jūriņā, krājiet zeltu pūriņā!” atbalsta A/S “Latvijas Valsts meži”, Valsts Kultūrkapitāla fonds, Latviešu fonds un Salacgrīvas novada dome, lai jaunieši varētu tuvāk iepazīt vienu no mūsu valsts bagātībām – jūru.
                                                                                               
Gints Šīmanis
 
Foto: I. Kurčanova

 
 
« Atpakaļ