Svētdiena, 25.09.2022
Rauls, Rodrigo

Barikāžu atceres pasākums Vērgalē

Barikāžu atceres pasākums Vērgalē

25.01.2016
    Ar ugunskura iedegšanu agrā 22.janvāra rītā, aizsākās Barikāžu atceres pasākums Vērgalē. Pie Velgas iedegtā ugunskura dienas gaitā ik pa laikam pienāca cilvēki, lai pieminētu šo nozīmīgo notikumu Latvijas vēsturē. Bet pēcpusdienā pie atmiņu ugunskura tika aicināti visi, kuri vēlējās uzzināt vairāk par janvāra notikumiem Latvijā pirms 25 gadiem.
    Īpaši tika aicināti Vērgales pamatskolas skolēni, kuriem šis notikums bija kā vēstures stunda un Barikāžu dalībnieki no Vērgales pagasta. Pasākumā piedalījās – Astra un Andris Mizēni, Ivars Lapiņš, Normunds Dunkers, Mirdza Sīpola, Aivars Laumanis, Jānis Vitrups, Arvīds Drīliņš, Arturs Krastiņš, Egils Izkapts, dienas beigās pievienojās arī Aivars Grava, Gunta un Jānis Kleinšmiti. Pasākumu atklāja Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane, bet Vērgales muzeja vadītāja Mirdza Sīpola aicināja ar klusuma brīdi pieminēt tos Barikāžu dalībniekus, kuru vairs nav mūsu vidū. Visus sanākušos salā sildīja ugunskurs, skolēnu dziedātās dziesmas „Div’dūjiņas gaisā skrēja” un citas, dalībnieku atmiņu stāsti par tolaik trauksmainajiem notikumiem Latvijā, siltā tēja un Mizēnu ģimenes dāvātie āboli.
     Uz lielas planšetes muzeja vadītāja bija sarakstījusi visu Vērgales pagasta Barikāžu dalībnieku vārdus, lai ikviens varētu tos ērti aplūkot. Dienas gaitā saraksts tika papildināts, bet vēl ir jādara viss, lai to pilnveidotu. Lai atmiņu ugunskurs degtu ilgāk un gaišāk, Vērgales komunālās saimniecības darbinieki un viņu vadītājs, arī Barikāžu dalībnieks, Ivars Lapiņš, sagādāja gan celmus, gan resnas pagales ugunskuram, bet katrs skolēns tika aicināts atnest līdzi uz pasākumu malkas pagali. Iecere izdevās, jo daudziem līdzi bija pat vairākas.
    Kavējoties atmiņās nemanāmi aizritēja laiks un tikšanās pēc 25 gadiem izvērtās gara un sirsnīga, jo gana daudz visa kā neizrunāta bija sakrājies pa šiem ilgajiem gadiem. Arī ugunskurs dega visu nakti un visu nākamo dienu līdz vēlam vakaram, simbolizējot to, cik esam stipri un neuzvarami!
 
Vita Braže
 
Foto V.Braže
 
 
 

 

« Atpakaļ