Ceturtdiena, 18.08.2022
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena

Vērgales bibliotēkai 70!

Vērgales bibliotēkai 70!

06.12.2016
Dzīve kā grāmata
Kas stāsta par notikumiem
Par izjustām emocijām
Par neesošām ilūzijām
Kas mīt dvēseles dziļumos,
Katra nodaļa kā gads
Krāšņs kā plaukstošs zieds
Rīta rasas miglā  tīts.
 
    2.decembrī Vērgales bibliotēka atzīmēja 70 gadu pastāvēšanas jubileju, kas vienkopus pulcēja gan grāmatu lasītājus, gan bibliotēkas viesus. Svinīgo pasākumu, par godu bibliotēkas jubilejai atklāja tās vadītāja Benita Baltrune ar īsu ieskatu vēsturē. Pirmais ieraksts inventāra grāmatā izdarīts 1946. gada 20 .aprīlī. Iesākumā Vērgales bibliotēka atradusies tagadējā Vērgales pagasta pārvaldes ēkā un tikai pēc gadiem tā tikusi pārcelta uz tagadējām telpām. Pirmajos gados bibliotēka atradusies vien divās telpās, bet pakāpeniski apjoms palielinājies. 2011. gads Vērgales bibliotēkai bijis skaistu pārmaiņu laiks, jo, īstenojot LAD projektu, tika veikts kapitālais remonts un bibliotēka ieguvusi jaunu un skaistu veidolu, patīkamu un pieejamu apmeklētājiem. Šobrīd bibliotēkā strādā divas bibliotekāres – Benita Baltrune un Ligita Gintere, abas pasākuma laikā īsumā pastāstīja par savām darba gaitām Vērgales bibliotēkā.
    Šajā svētku dienā īpaši tika godināta Vērgales bibliotēkas ilggadējā vadītāja Zaiga Gausmane, kura šeit nostrādājusi 40 gadus, bet šogad atzīmē arī skaistu dzīves jubileju – 70 gadus!
Jāatzīmē, ka viņai tie bijuši skaisti, daudzām idejām bagāti un darba pilni gadi. Ne viens vien vērgalnieks atminas savus skolas gadus, kad bibliotēka un grāmatas bija ļoti nepieciešamas, jo neeksistēja mūsdienu plašais tehnoloģiju klāsts un tādēļ bieži vien ceļš veda tieši uz bibliotēku. 
    Svētkus bibliotēkā kuplināja folkloras apvienība “Atštaukas” no Liepājas, kuras gan dziedāja, spēlēja, lasīja dzeju, izteica pa domu graudam un sveica svētkos bibliotekāres. Sveicēju pulkā arī Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas vadītāja Ilga Erba un Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas bibliotēku dienesta vadītāja Kristīne Stuļģe, Vērgales pagasta pārvaldes pārstāvji, kā arī sveicēji no Vērgales pamatskolas, Vērgales pirmsskolas "Kastanītis", Vērgales muzeja, Ziemupes bibliotēkas, Vērgales komunālās saimniecības un grāmatu lasītāji.
    Vērgales bibliotēkas darbinieces saka lielu paldies visiem, kuri atnāca un bija kopā svētkos, paldies par ziediem, dāvanām un laba vēlējumiem!
 
Vita Braže
 
Foto: K. Stuļģe
 
« Atpakaļ