Svētdiena, 21.07.2024
Meldra, Meldris, Melisa

Viļņu ielas diena pāraug svētkos

Viļņu ielas diena pāraug svētkos

30.08.2016

    21.augustā biedrība “Pāvilostas kultūrvēsturiskais vides centrs” rīkoja pasākumu “VIĻŅU IELAS diena Pāvilostā”. Vienā vārdā par šo dienu var teikt – izdevās. Izdevās viss, kas bija domāts, iecerēts un organizēts. Pārsteidza cilvēku interese un kuplais apmeklētāju pulks. Organizatori priecājas par Viļņu ielas iedzīvotāju atsaucību un atvērtību, piedaloties radošajās aktivitātēs, un pasākuma dalībnieku labajām atsauksmēm.  To, ka šādas ielu dienas ir gaidītas un nepieciešamas, liecina iedzīvotāju interese un vairākkārt uzstādītais jautājums par to, vai svētki būs arī viņu ielās un kad? Apsolījām, ka arī citās ielās tie būs.
    Pirmos ielu svētkus 2012.gadā biedrība rīkoja Vītolu ielā. Ir iecere, ka nākamajā gadā svētkus rīkosim E.ŠNEIDERA LAUKUMAM un TIRGUS IELAI.  Gatavošanās svētkiem ir interesanta, laika un darba ietilpīga. Nākas vairākkārt tikties ar iedzīvotājiem, runāties, iedvesmot, ieinteresēt un visu uzzināto apkopot un padarīt pieejamu arī citiem. Ar to, ka iedzīvotāji izzina savas mājas vēsturi caur tur iepriekš dzīvojošiem cilvēkiem, pilnveido zināšanas un veicina viņu piederību savai mājai, ielai un pilsētai. Ar to, ka atklājam savas nodarbes, hobijus un talantus, kļūstam saprotamāki saviem kaimiņiem, kas pirms tam par mums maz ko zināja. Viens uz otru varam paskatīties pavisam citām acīm. Ceru, ka izsaku ne tikai savas pēcsvētku izjūtas, ka arī citiem ir līdzīgas domas un sajūtas.  
     Līdz šim daudzas biedrības rīkotās aktivitātes finansiāli atbalstījusi Pāvilostas novada pašvaldība. Un tā tas bija arī šoreiz. Liels paldies Pāvilostas novada domei par līdzfinansējumu Viļņu ielas dienas rīkošanai.
     Paldies arī iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam ņemt dalību radošajās aktivitātēs. Milzīgs paldies Lidijai Kreidenai (dz. Zanbergai) par bagātīgo kultūrvēsturisko informāciju par Viļņu ielas iedzīvotājiem un viņu sadzīvi pagājušā gs. 30. – 50- tajos gados. Namiņā Viļņu ielā 3 agrā rudenī turpat pirms deviņdesmit gadiem viņa piedzimusi, te pavadījusi bērnību un jaunību, tāpēc tik labi atceras un zina stāstīt par saviem tuvākiem un tālākiem kaimiņiem. Tagadējie mājas īpašnieki Inta un Varis Vīganti Lidijas kundzi sagaidīja ar izpušķotu krēslu, kurā viņu sēdinājām un visi klātesošie skandēja dziesmu “Daudz baltu dieniņu…” Mājas fasādi rotāja mājas būvniecības fotogrāfijas, lielais zivju murds un ūdru baļļa ar āķiem. Ar tādiem zvejas rīkiem savulaik zvejā devies Lidijas tēvs Ernests Zanbergs. Kaimiņos Viļņu ielā 1 dzīvojusi vēl kāda labi pazīstama sieviete - Lidija Krampe, kuras garšīgo zivju kūpinātājas slava izskanējusi tuvākā un tālākā apkaimē. Tagad šī māja pieder māksliniecei Ludmilai Grīnbergai un alkšņa dūms pagalmā vairs nekūp. Bet kūpināta zivtiņa, ko pasākuma apmeklētājiem piedāvāja L.Krampes meita Aina bija un par to paldies Ģirtam Vagotiņam- Vagulim. Ielas pretējā pusē kādreiz dzīvojusi slavenā kapteiņa Antona Priedoliņa ģimene. Uz svētkiem no Jūrkalnes bija atbraukusi viņa meita Daina. Viļņu ielā 5 tagad dzīvo Apeņu ģimene, bet pag. gs. 30- tajos gados te dzīvojuši Velveri, kas 1944.gadā aizbraukuši uz Zviedriju. Pēc tam mājiņā dzīvojusi robežsarga Lunska ģimene. Mūs sagaida pārsteigums - uz svētkiem no Kazahstānas bija ieradušās arī Lunska meita un mazmeita, kura ir māksliniece, un apsolīja arī Pāvilostā izstādīt savus darbus. Tā, pakavējoties gandrīz pie katras mājas, izstaigājam visu ielu. Klausāmies skumjo stāstu par ebreju likteni, jo Viļņu ielā reiz bijusi vietējo ebreju sinagoga. Te dzīvojuši arī Pāvilostas ciemata izpildu komitejas priekšsēdētājs Jānis Valdmanis, traļmeistare Malvīne Drafena, šuvējas Ieva Gemberga un Elza Lukševica un daudzi citi. Klausāmies akordeona skaņas ierakstus un fotografējamies ar rekvizītiem pie Dirbu mājas, kuras visi iemītnieki savulaik bijuši aktīvi pašdarbnieki, sajūsmināmies par Vilmas Reinhardes austajām segām, Astrīdas Krivcovas saglabātajiem viņas mātes darinātajiem rokdarbiem, pašas un vedeklas cepto maizi. Pie Matrožu ģimenes mājām ikvienam iespējams apzīmogot pastkarti ar vēlējumu, ieaust savu rakstu stellēs uzstādītajam lupatdeķim, bet pie Cebru ģimenei piederošajām abām mājām uz ielas iznākusi mākslas pasaule – te izstādīti jauniešu, Liepājas mākslas koledžas absolventu Katrīnas un Jāņa darbi – koši un interesanti. Jānis lieliski demonstrē arī Liepājas cirka studijā apgūto prasmi riteņbraukšanā. Te gados jaunākie apmeklētāji var izmēģināt, kā tas ir – ēst mannā biezputru ar gliemežvāku. Hmmm… garšīgi un savdabīgi! Paldies Litai par atsaucību idejas realizācijā. Pie Štokmaņu ģimenes mājas, kuru paši arī cēluši, ikviens var pārbaudīt latgaļu valodas prasmes, bet Vineta Bei aicina apmeklētājus apgūt franču valodas vārdus un piedāvā viktorīnu par Luksemburgu, kurā pašlaik pati dzīvo un strādā. Bet pie bijušā Zviedrijas vēstnieka Andersa a Dahla ģimenei piederošās mājas, kur tagad vasarās saimnieko Elīnas Berklāvas un Kaspara Ozola ģimene, ikviens, kurš vēlējās, varēja izgatavot magnētus ar Viļņu ielas skatiem. Liels paldies Elīnai Hornai par sagatavēm un Elīnai Berklavai par atsaucību un piedāvāto iespēju. Paldies Kasparam par tehnisko palīdzību ielas izdaiļošanā!
    Ar Pateicībām sveicām vietējās nozīmes kultūrvēsturisko ēku īpašniekus B.Stūrmani, A.Kohu un Viļņu ielas 15 īpašniekus, kuri savas ēkas nav pārbūvējuši un līdz šim ievērojuši vietējos būvnoteikumus. Apsveikumi tika Viļņu ielā dzimušajai un tagad tur dzīvojošajai Astrīdai Krivcovai un vecākajam ielas iedzīvotājam Arnoldam Matrozim.
    Pēc vēsturiskās pastaigas un radošajām aktivitātēm, visi pulcējas  vecajā sporta laukumā, kur  Norvežu ģimene piedāvā ļoti garšīgu zivju zupu un izskan Viļņu ielas dienas koncerts.  Tajā uzstājās novadnieces Daina Vanaga un Daiga Kadeģe no Ziemupes, kā arī Viļņu ielas iedzīvotāji un tai piederīgie -  Kate Štokmane kopā ar draudzenēm Evitu Jakovļevu  un Andru Lanku, Ernests un Viljams Bākuļi no  Viļņu ielas 14 un Andra un Andris Kohi no Viļņu ielas 16. Koncerta noslēgumā kopā nodziedājām Vakara dziesmu, kas beidzās ar vārdiem – “visu mūžu ausīs skan zilā viļņa aicinājums…” un cienājāmies ar kliņģeri, ko Gunas prasmīgās rokas bija saveidojušas viļņu formā.
   Paldies Dacei Bunkai par atsaucību, līdzdarbību un tehnisko palīdzību, paldies Pāvilostas pilsētas kultūras namam par atbalstu, paldies Gunai par pleca sajūtu un praktisko palīdzību, paldies manai ģimenei, bez kuras atsaucības būtu grūti ko noorganizēt un visvislielākais paldies visiem Viļņu ielas iedzīvotājiem, kuri atsaucās aicinājumam un līdzdarbojās svētku laikā.
 
Biedrības “Pāvilostas kultūrvēsturiskais centrs” vadītāja Marita Horna
 
 

 
« Atpakaļ