Sestdiena, 20.07.2024
Ramona, Ritma

Pēc sezonas satiekas tūrisma uzņēmēji

Pēc sezonas satiekas tūrisma uzņēmēji

13.11.2015
  Kā ierasts divreiz gadā Pāvilostas novada tūrisma informācijas centrs rīko sapulces novada tūrisma uzņēmējiem. Tā  pirms aktīvās tūrisma sezonas maija vidū notika šī gada pirmā tikšanās, bet otrā sapulce pēc aktīvās tūrisma sezonas noslēgšanās notika 12.novembrī Pāvilostā, rotu darbnīcas - laivu nomas punkta "Redzēt debesis" telpās, Dzintaru ielā 7a.
     Sapulces iesākumā Pāvilostas novada TIC vadītāja Mairita Tumpele ar simbolisku dāvanu pateicās Rolfam Jansonam, kurš laipni visus uzņema pie sevis un rūpējās par sanākušo labklājību.
    Tūrisma uzņēmēju sapulci iesāka Liepājs reģionālā tūrisma informācijas biroja vadītāja Zane Gaile, kura klātesošajiem pastāstīja par LRTIB jaunumiem, statistikas rādītājiem noslēdzoteis aktīvajai tūrisma sezonai, kā arī nedaudz ieskicēja 2016.gada plānus attiecībā gan uz starptautiskajām tūrisma izstādēm, gan tūrisma drukāto materiālu izdošanu, kuros parādās arī Pāvilostas novada tūrisma informācija un tūrisma uzņēmēji.
    Savukārt sapulci turpināja Pāvilostas novada pašvaldības policijas priekšnieks Aleksandrs Urtāns. Viņš iepazīstināja ar jau policijas paveikto novada un tai skaitā tūristu labā, kā arī vērsās pie pašvaldības un tūrisma uzņēmējiem ar aicinājumu pirms aktīvās tūrisma sezonas pārliecināties, vai uzsākot sezonu viss ir sagatavots kā to prasa novada saistošie noteikumi un Latvijas likumdošana (ceļa zīmes, norādes zīmes, tūristiem pieejami un izlasāmi noteikumi utt.). Pašvaldības policijas priekšniekam tika uzdoti daudz jautājumu saistībā gan par suņu pastaigām pludmalē, par makšķernieku piegružotam kāpam un jūrmalu, kā arī par kāpu izbraukātajiem un nelikumīgiem ugunskuru kurinātājiem.
    Par novada aktualitātēm un gaidāmajiem ES projektiem pastāstīja Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons. Priekšsēdētājs arī atskatījās uz šīs vasaras daudzajiem kultūras notikumiem, kā arī izteica domu, ka turpmāk vajadzētu rīkot vairāk tematiskus kultūras pasākumus. Tika izrunātas arī daudzas saimnieciskas lietas, kas būtu uzlabojamas novadā.
    Sapulces ietvaros ar tūrisma uzņēmējiem TIC vadītāja Mairita Tumpele izrunāja arī praktiskus darba jautājumus, kā piemēram, par tūrisma uzņēmēju statistikas datiem, kuri tiek nodoti TIC; par laivošanas atpūtas vietu apsaimniekošanu; par tūrisma centra pagarināto darba laiku vasaras sezonā un darbinieku jautājumu; pieredzes apmaiņas braucienu u.c. Tūrisma uzņēmēji sapulces laikā tika iepazīstināti arī ar šī gada tūrisma sezonas jaunumiem - gan jaunajiem piedāvajumiem, gan jauniem tūrisma uzņemejiem novadā.
    Izsmeļošāks sapulces protokols būs lasāms arī mājas lapas sadaļā Tūrisms.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: M.Kurčanova
 
 
 
« Atpakaļ