Pirmdiena, 27.06.2022
Malvīne, Malvis

Pāvilostas novadā atzīmē Latvijas valsts svētkus!

Pāvilostas novadā atzīmē Latvijas valsts svētkus!

23.11.2015
Vērgalē svin Latvijas dzimšanas dienu.
     14.novembris – pirmssvētku diena, kad vakarā Vērgales kultūras namā notiks Latvijas dzimšanas dienai veltīts pasākums. Taču no rīta visu pasauli, arī mūs, satricināja ziņa par teroraktiem Francijas galvaspilsētā Parīzē 13.novembra vakarā. Bet pusdienlaikā telefona zvans kultūras nama vadītājai Velgai atnesa vēl kādu sliktu ziņu – grupa „Apvedceļš” iekļuvusi satiksmes negadījumā un šoferis un divi no grupas dalībniekiem atrodas slimnīcā. Nekrist panikā un meklēt steidzīgu risinājumu, tas šoreiz bija svarīgākais. Pateicoties Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona idejai viss arī izdevās. Grupas „Apvedceļš” vietā atbrauca grupa „Piemare” no Pāvilostas un nodziedāja 4 skaistas dziesmas pasākuma noslēgumā, gan nospēlēja svētku balli.
   Un tā, 14.novembrī Vērgales kultūras namā notika Latvijas proklamēšanas gadadienai veltītais pasākums. Mazliet savādāks nekā ierasts, pieklusināts, jo iesākās ar īsu klusuma brīdi Francijas terora aktos cietušajiem. Pasākumu atklāja Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane. Pēc mūsu valsts himnas nodziedāšanas un Pāvilostas novada domes priekšsēdētāja Ulda Kristapsona uzrunas tika godināti un sveikti visi tie mūsu novada iedzīvotāji, kuri ar savu darbu ir veicinājuši mūsu novada izaugsmi un atpazīstamību. Par katru nominantu un viņa veikumu nedaudz pastāstīja Vērgales kultūras nama vadītāja Velga un Ziemupes tautas nama vadītāja Daina, lai klātesošie gūtu priekšstatu par tiem. Bet uz ekrāna tika rādītas nominantu fotogrāfijas.
Nominācijā „Labais darbs novadam” ieguva Normunds Dunkers par piemiņas akmens izveidošanu represētajiem Ziemupes iedzīvotājiem. Pateicības par labu darbu saņēma:
Ļuda ŪŠE – par godprātīgu darbu 25 gadu garumā un nozīmīgu dzīves jubileju,
Juris KRAĢIS – par Vērgales pagasta iedzīvotāju veselības aprūpi,
Ineta BRENSONE – par veiksmīgu daudzu projektu realizāciju un Vērgales vārda popularizēšanu ar novada tautas tērpu,
Velta ANSONE – par Vērgales pensionāru kopas Ņovakares” ilggadīgu vadīšanu un nominācijā „Cilvēks cilvēkam”- par pašaizliedzību, sirsnību un atsaucību,
Daina un Andris BALANDES – par nesavtīgu palīdzību Ziemupes labiekārtošanā,
Gatis un Raitis BRĒDIĶI – par palīdzību un idejām svētku noformēšanā un tehnisko atbalstu saimnieciskos darbos Ziemupē,
Ivita MEĻĶE – par Vērgales pamatskolas skolēnu un skolotāju iesaistīšanu „Comenius” projektā,
Marita KALĒJA – par folkloras kopas „Čabraki” sagatavošanu 11.Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem un nominācijā „Cilvēks cilvēkam” par ieguldīto darbu folkloras tradīciju attīstīšanā un popularizēšanā,
Sarmīte VĒRNIECE – par radošu pieeju un akurātu attieksmi kvalitatīvi veicot savus darba pienākumus.
Nominācija „Cilvēks cilvēkam”
Ilmārs Arvīds ZATOVICS – par atsaucību un laipnību izpalīdzot līdzcilvēkiem,
Andis BLŪMS – par atsaucību un laipnību izpalīdzot Ziemupes iedzīvotājiem,
Aina ŠTEINBERGA – par nesavtīgu palīdzību līdzcilvēkiem.

     Tika paziņoti arī fotokonkursa „Pāvilostas novads 2015” rezultāti un uz ekrāna rādīti labākie darbi. Šogad pirmās trīs vietas ieguva Pāvilostas puses dalībnieki, bet atzinību ieguva vērgalnieks Ēriks Gausmanis. Dāvanā Pāvilostas novada 2016.gada kalendārus saņēma arī tie dalībnieki, kuru fotogrāfijas tika ievietotas jaunajā kalendārā.  

    Valsts svētku pasākumu kuplināja arī Vērgales pamatskolas jaunāko klašu ansamblis ar skolotāju Maritu Kalēju un 9.klases skolniece Dace Dunaiska, kura nolasīja dzejoli Latvijai. Paldies viņiem par to!
    Kultūras nama vadītāja Velga Freimane atvainojas un saka paldies visiem tiem, kas atnāca uz pasākumu un izprata radušos situāciju, paldies arī daudzajiem balles apmeklētājiem. Paldies Sandrai un Dairim Bēliņiem par svētkiem un kopā būšanu ar saviem darbiniekiem. Paldies Pāvilostas muzikantiem – cik labi, ka jūs bijāt brīvi un varējāt atbraukt. Lai mums nekad nepazūd kopības sajūta!
 
Vita Braže un Velga Freimane
 
Valsts svētkus atzīmē arī Pāvilostā.
    Trešdienas pecpusdienā Pāvilostas pilsētas kultūras nams bija ļaužu pilns, jo ikviens tika aicināts atzīmēt un kopā būt Latvijas Republikas proklamēšanas 97.gadadienā.
    Kā ierasts šajā reizē tiek pasniegti arī Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumi. Lai īpaši izceltu nominantus, bija sagatavota prezentācija ar nominantu fotogrāfijām un apraksts par katra sveicamā devumu novada un līdzcilvēku labā.
    Kā bija lēmuši novadnieki, aizpildot balsošanas anketas, titulus "Goda novadnieks 2015" un "Gada novadnieks 2015" tika sveikti Pāvilostā.
Un tā par „Goda novadnieku 2015” sveicām Pāvilostas novada atklātā sabiedriskā fonda "Sakas novada pensionāru nodibinājums" dalībnieci VELTU CITSKOVSKU.
   Savukārt titulu „Gada Novadnieks 2015”  saņēma Pāvilostas pilsētas kultūras nama tautisko deju pulciņu vadītāja DAIGA CĀBELE, kura ļoti sirsnīgā veidā, aicinot priekšā gan visus tautisko deju kolektīvu dejojošos bērnus, gan tautisko deju vadītāju un kolēģi Eināru Varsbergu, ar dziesmu pateicās par atbalstu un labajiem vārdiem, kas viņai tikuši veltīti.
  Savukārt nomināciju „Labais darbs novadam 2015” Pāvilostā šogad saņēma RASMA NORVEŽA par nesavtīgu darbošanos Pāvilostas iedzīvotāju labā, vadot vingrošanas nodarbības.
    Pāvilostas novada domes PATEICĪBAS RAKSTUS svinīgajā pasākumā Pāvilostā pasniedza Vilmai REINHARDEI par Pāvilostas aušanas pulciņa „Lumstiņš” vadīšanu un nozīmīga darba ieguldījumu projektā „Ceļš kāpās”, un Ainai ANSONEI par ilggadēju un profesionālu darbu Pāvilostas vidusskolā.
    Bet nominācijā „Cilvēks Cilvēkam 2015” novada iedzīvotāji paldies vēlējās teikt:
- Mairai BRIEDEI par nesavtīgu darbu cilvēku ar īpašām vajadzībām aprūpē un darba vietu nodrošināšanu Pāvilostas novada iedzīvotājiem;
- Mairitai VĪTOLAI par radoša darba pieeju, organizējot pasākumus un izstādes, par labsirdību un atsaucību pret lasītājiem;
- Valērijai PĒTERMANEI par atsaucību un palīdzību Pāvilostas pilsētas organizētajos svētkos;
- Ilzei LIŅĶEI par akurātu darba veikumu un sirsnīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem;
- Initai SPRŪDEI par radošu pieeju un sirsnīgu attieksmi pret līdzcilvēkiem, veicot savus darba pienākumus;
- Gitai JOSTMANEI par akurātu savu pienākumu pildīšanu un palīdzību pagasta iedzīvotājiem.
 
   Tradicionāli svinīgajā Valsts svētku pasākuma reizē Pāvilostā tika apbalvoti arī Pāvilostas novada TIC rīkotā foto konkursa "Pāvilostas novads 2015" laureāti. Un šogad tie bija:
1. vieta Līgai Spjutei ar fotogrāfiju “Brīvais skrējiens pa molu”;
2.vieta Dāvim Bērzniekam ar foto “Skats uz molu caur stikla bumbu”;
3.vieta Agnesei Blaubārdei ar bildi “Sarkanais kuģis. Darbs. Dara . Darītāju”. 
    Fotokonkursa komisija piešķīra atzinības - Eelikai Lipingai par fotogrāfiju “Atvadu skūpsts”, Ērikam Gausmanim par fotogrāfiju “Pie Rīvas – Skrienam” (šī atzinība tika pasniegta jau 14.novembra svinīgajā pasākumā Vērgalē) un Agnesei Ģēģerei par fotogrāfiju “Skats uz muzeju no upes”.
    Pēc fotokonkursa noslēguma tika izveidots kalendārs “Pāvilostas novads 2016”, kuru svinīgajos Valsts svētku pasākumos Vērgalē un Pāvilostā saņēma Pāvilostas novada iedzīvotāji, kuru fotogrāfijas ir ievietotas kalendārā. Un tie ir - Vineta Zaļkalne, Rudīte Bērziņa, Ēriks Gausmanis, Daina Vītola, Vēsma Grindule, Marita Kurčanova, Eelika Liping un Vizma Ģēģere.
   Turpinajumā tika apbalvoti pašvaldības rīkotā konkursa  "Sakoptākā sēta Pāvilostas novadā – 2015” nominati:

1.Gatim Zingnikam Dzintaru ielā 34, Pāvilostā, par savdabīgu koka  elementu noformējumu dārzā;

2.Novada sakoptākais dievnams - Sakas baptistu baznīca;

3.Pāvilostas kultūras namam - par  oriģinālu iestādes noformējumu visa gada garumā;

4. Par atpūtas stūrīti un āra terasi viesu namam „das Crocodil”;

5.Par jaunu tūrisma piedāvājumu - aktīvās atpūtas parkam "Veikparks";

6.Par atpūtas vietu ar dvēselisku mieru - kempingam „Miera osta”;

7.I/K „Sārtene” par  aktīvu līdzdalību vides sakopšanā un apzaļumošanā;

   Kā muzikāls sveiciens klātesošajiem un Pāvilostas novada pašvaldības apbalvojumu saņēmējiem bija koncerts ar komponista Atvara Sirmā un dzejnieces Kristīnes Dinas Bitēnas muzikālo uzvedumu "Paauklē, saulīt, manu zemīti!", kā arī Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņu priekšnesumiem.
    Ar daudziem labiem, sirdsiltiem un lepnuma pilniem vārdiem tika svinēti Latvijas dzimšanas diena Pāvilostā. Gaisā virmoja mīlestība, labestība un prieks.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 

 
Foto: V. Braže un I.Kurčanova
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

« Atpakaļ