Svētdiena, 14.08.2022
Zelma, Zemgus, Virma

Izglītības iestādēs svin Mātes dienu!

Izglītības iestādēs svin Mātes dienu!

12.05.2015
 
 
Māmiņu diena  Vērgales  „Kastanītī”.
    Ar skanīgām dziesmām, ziediem un mīļiem apsveikumiem 8.maijā bērnudārzā „Kastanītis” bērni sagaidīja savas mīļās māmiņas un vecmāmiņas.
     Vispirms ar saviem priekšnesumiem uzstājās paši mazākie kastanīši – jaunākās grupiņas audzēkņi, kuri savām māmiņām bija sagatavojuši dziesmiņas, bet pasniedzot tām ziedus, katrs samīļoja savu māmiņu un ierāpās klēpī.
    Savus priekšnesumus rādīja arī vidējās grupiņas, 5 un 6 gadīgo bērnu grupiņu audzēkņi. Māmiņas noklausījās ne vien sagatavotās dziesmiņas, bet  redzēja  arī to, ko bērni apguvuši angļu valodas nodarbībās, skolotājas Ivitas Meļķes vadībā  un deju pulciņā, skolotājas Sigitas Freimanes vadībā. Piecgadīgās grupiņas audzēkne Ance Miltiņa nodziedāja dziesmiņu, ar kuru šogad piedalījusies konkursos „Cīravas Cālis” un konkursā „Jautrās  notiņas” Aizputē. Savukārt sešgadīgo bērnu grupiņas audzēkne Ance Matisone izpildīja dziesmiņas, ar kurām piedalījusies 3 konkursos -  divos  iepriekšminētajos  un  Liepājas  konkursā  „Pērļu  lietus”. Vadītāja teica paldies mūzikas skolotājai un pulciņu  skolotājām Agnesei, Ivitai  un  Sigitai  par ieguldīto darbu un sveica  viņas ar  ziediem.
 
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
 
Pāvilostas pirmsskolas "Dzintariņš" veltījums māmiņām svētkos.
    Arī šogad Pāvilostas bērnudārza "Dzintariņš" bērnu veltītais koncerts viņu māmiņām notika jau piektdienā, 8.maijā, Pāvilostas kultūras namā, jo tieši šis ir viens no apmeklētākajiem koncertiem, ko rīko pirmsskola. Uz koncertu ierodas gan bērnu ļoti gaidītās māmiņas, gan arī vecmāmiņas, krustmātes, tantes un ar katru gadu aizvien vairāk mīļās mammas pavada arī stiprie tēti.
     Pirmsskolas audzēkņi koncertam bija ļoti gatavojušies, sagatavojot daudzas jaunas dziesmas mūzikas skolotājas Aijas Gertsones pavadījumā, kā arī iemācoties jaunus, raitus deju soļus deju skolotājas Ligitas Eihvaldes uzraudzībā.
Katra pirmsskolas bērnu grupiņa Mātes dienas koncertam bija sagatavojusi savu priekšnesumu - paši mazākie "Saulītes" grupas bērni mammām un tētiem atgādināja, ka bērni atrodami gan kāpostos, gan noceļami no mākoņa maliņas, bet "Taurenīšu" un "Vāverēnu" grupiņas audzēkņi veltīja mammām un tētiem gan skaistas dziesmiņas un dzejoļus, gan dejas. Katrs bērniņš pēc priekšnesuma sveica savu māmiņu ar pašgatavotu kartiņu, ciešu apskāvienu un mīļu buču. Koncerta laikā pār māmiņu vaigiem nobira ne viena vien prieka asara.
    Koncerta izskaņā pirmsskolas "Dzintariņš" vadītāja Monta Pētermane, pasniedzot pateicības rakstus un ziedus, pateicās par atbalstu un idejām pirmsskolas vecāku komitejas vecākiem, darbiniekiem un visiem citiem, kuri palīdzējuši gan pasākumu organizēšanā, gan citādi atbalstījuši bērnudārza darbību.
 
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
Pāvilostas vidusskolas "Pavasara koncerts"
    Pāvilostas vidusskolas aktu zālē piektdien, 8.maijā, kā katru gadu mācību gada izskaņā notika "Pavasara koncerts", kas ir veltījums māmiņām Mātes dienā. Par skaistu skolas tradīciju kļuvis uz koncertu aicināt arī skolas pensionētos pedagogus un tehniskos darbiniekus.
   Koncerts iesākās ar vidusskolas direktores Ingūnas Griškēvičas uzrunu visiem klātesošajiem, īpaši uzsverot lielo mātes nopelnu un devumu ikviena bērna izaugsmē un attīstībā. Reizē arī skolotāji ir "skolas mammas" audzēkņiem skolā,  tāpēc arī katru gadu pensionētie skolotāji tiek aicināti uz koncertu un, pasniedzot pavasarīgus ziedus, viņi tiek godināti par viņu lielo ieguldījumu katra skolēna dzīvē.
   Koncerts iesākās ar  vidusskolas skatuves runas pulciņa dalībnieku mazu uzvedumu par māmiņām un skaistiem dzejoļiem, bet ar jautrām dziesmām iepriecināja Pāvilostas vidusskolas 1.- 5.klašu koris. Pēc koncerta skolēni sveica savas māmiņas ar pašgatavotu apsveikuma kartiņu un apskāvienu.
    Aktu zālē bija skatāma arī vidusskolas audzekņu rokdarbu izstāde.
  
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 
Vērgales pamatskolā atzīmē Mātes dienu.
 
"Mana māmiņa ir kā labākais draugs, jo viņa vienmēr palīdz, kad sāp. Mana māmiņa ir kā vilciens, kas visur paspēj. Mana māmiņa ir kā spilvens, kur nolikt galvu. Es mīlu viņu! Viņa man viss!"
                                             Vērgales pamatskolas 2.klases skolēns Mārtiņš Lagzdiņš.
 
    8.maijā Vērgales kultūras namā uz Mātes dienai veltītu pasākumu skolēni aicināja savas māmiņas un vecmāmiņas.
    Skolēni bija sagatavojuši dažnedažādus priekšnesumus. Dejotprasmi rādīja visu vecumu deju kolektīvi, tika dziedātas dziesmas un lasīta dzeja, veltīta māmiņām. Dažas klases bija sagatavojušas arī instrumentālus priekšnesumus. 2.klases skolēniem bija īpašs sveiciens māmiņām – pašu sacerēti dzejolīši par savu māmiņu un zīmējums. Lūk, daži no tiem:
 
Māmiņa- krāsniņa,
Māmiņa- rozīte.
Tu, mammīt,
 Mans mīļumiņš,
Tu- mana saulīte!
 
                Beatrise Nolmane
 
Mīlka
 
Vai tu zini, kas ir viņa?
Mazgā traukus. Slauka grīdu.
 
Vai tu zini, kas ir viņa?
Taisa ēst. Brauc uz darbu.
 
Vai tu zini, kas ir viņa?
Iznes gružus. Lasa puķes.
 
Vai tu zini, kas ir viņa?
 Mana laime. Man kā Dievs.
 
Vai tu zini, kas ir viņa?
Tā ir mana māmuliņa!
 
              Reinis Vītoliņš
 
 
Mana māmiņa ir kā roze,
Mīļa, maiga un trausla.
 
Mana māmiņa ir kā putns,
Jauka, izpalīdzīga, jautra.
 
Mana māmiņa ir kā varavīksne,
Krāsaina, skaista un sirsnīga
.
 
Es mīlu viņu! Es mīlu viņu-
Savu vienīgo māmuliņu!
 
                      Gundega Matisone
 
 
Mana māmiņa ir kā lapiņa,
Kas lido debesīs.
 
Mana māmiņa ir kā puķīte,
Kas zied pļavā un nenovīst.
 
Mana māmiņa ir kā kaķītis,
Kas nekad neskrāpē.
 
Es mīlu Tevi! Es mīlu Tevi
Kā saulīti, kas spīd!
 
                             Rūta Klāsēna
 
 
Mana māmiņa ir kā pieneņpūciņa
Kad man darbiņus darīt palīdz.
 
Mana māmiņa ir kā briedēns,
Kad uz mani dusmojas.
 
Mana māmiņa ir kā ziediņš,
Kad ar mani lepojas.
 
Es mīlu viņu! Es mīlu viņu!
Savu burvīgo māmuliņu!
 
                         Beatrise Nolmane
 
Mana māmiņa ir kā tauriņš,
Dažreiz var atrast, dažreiz nevar.
 
Mana māmiņa ir kā mēness-
Pa dienu nav, vakarā ir.
Valters Dēvics
Mana māmiņa ir mans prieks,
Viņa- kā rotaļu lācītis.
 
Mana māmiņa ir kā saule,
Es kā mēness tai līdzās- to mīlu.
 
Mīlu viņu
Kā upe mīl jūru.
 
                        Raivis Zuļģis
 
       1.klases skolniece Paula Loreta Brēdiķe nospēlēja dziesmu „Aijā, Ancīt, aijā”, bet 5.klases skolnieces Sanija Monta Brēdiķe un Elīna Miltiņa četrrocīgi skaņdarbu klavierēm. Visas meitenes papildus apgūst zināšanas Pāvilostas Mūzikas skolā. Savukārt folkloras kopas „Čabraki” kapelas meitenes rādīja priekšnesumus, ar kuriem piedalījās folkloras kopu skatēs. Bet visa folkloras kopa parādīja nelielu daļu no šajā gadā apgūtās rotaļu programmas, aicinot savā pulciņā arī māmiņas un vecmāmiņas.
         Noslēgumā māmiņas saņēma no bērniem ziedus, apsveikumus un mīļus sveicienus!
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
Gaida Akerfelde, Vita Braže un Marita Kurčanova
 
Foto: V.Braže un  M.Kurčanova
 

 

« Atpakaļ