Sestdiena, 13.04.2024
Egils, Egīls, Nauris

Pāvilostas vidusskolas 9.klases izlaidums

Pāvilostas vidusskolas 9.klases izlaidums

16.06.2015
Vēl jau matos trīc bērnības puķe,
Vēl jau kājas jūt bērnības mālu.
Tāpēc bērnības rītausmās paskaties,
Pirms tu iesāc braucienu tālu.

   
   Kad visapkārt dabā zied un smaržo, un klāt jau jūnijs, tad visā valstī ir izlaidumu laiks. Arī Pāvilostas kultūras namā 13. jūnijā notika Pāvilostas vidusskolas 9. klases izlaidums. Tas tika sagaidīts ar gandarījumu, jo vairāki mācību gadi skolā ir aizvadīti un ceļš tiek dots jaunam dzīves perioda sākumam.
   Klases audzinātāja Ludmila Vasiļčika pavadīja lielajā dzīvē savus 8 audzēkņus - Anniju ANSONI, Madi Jeti JANCI, Edgaru ĶIPSTU, Anniju MUIŽNIECI, Kristoferu PĒTERMANI, Rūdolfu PRIEDOLIŅU, Kārli RUDZĀJU un Helviju SPRŪDU!
    Skolas absolventi saņēma gan klases audzinātājas dāvātos ziedus un novēlējumus tālākajam ceļam, gan apsveikumu no skolas direktores Ingūnas Griškēvičas, kura skolēniem uzsvēra izglītības nozīmi un vēlēja izdošanos tālākajā ceļā. Klases audzinātāja pateicībās arī skolēnu vecākiem par iesaistīšanos skolas dzīvē un sadarbību. Šī gada devītos nozīmīgajā dienā sveica arī Pāvilostas novada domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, sakot paldies skolēnu vecākiem un skolotājiem, kā arī pasniedza Rūdolfam Priedoliņam pašvaldības apbalvojumu par augstām sekmēm mācībās - "Cerību balvu".
    Savukārt 9. klases skolēni savā atvadu sveicienā pateicās skolai un skolotājiem par iegūtām zināšanām un prasmēm. Bet ar muzikālu sveicienu sveica savus vecākus, kuri visus šos deviņus gadus bijuši viņiem līdzās.
   Sirsnīga pateicība izskanēja no vecākiem skolas direktorei, pedagogiem un audzinātājai Ludmilai Vasiļčikai.
    Visus klātesošos izlaidumā priecēja kultūras nama bērnu vokālā ansambļa „Burbulīši” vecākās grupas meiteņu muzikālie sveicieni. 
    Izskanot Pāvilostas vidusskolas himnai, absolventi devās uz fotografēšanos.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto: A.Paipa, M.Kurčanova
 
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ

 

« Atpakaļ