Pirmdiena, 05.06.2023
Margots, Igors, Ingvars

Vēstures stunda Pāvilostas novadpētniecības muzejā „Janvāra notikumi Pāvilostā pirms 70 gadiem”

Vēstures stunda Pāvilostas novadpētniecības muzejā „Janvāra notikumi Pāvilostā pirms 70 gadiem”

26.01.2015
    Sadarbībā ar Pāvilostas vidusskolas vēstures skolotāju Āriju Paipu un muzeja darbiniekiem 20.janvārī tika novadīta vēstures stunda – piemiņas pasākums lietuviešu krastu sardzes kareivjiem, kuri nošauti par palīdzību latviešu bēgļiem 1944. gada rudenī .
     „Pāvilostā, Zaļkalna zaļajā priedienā netālu no jūras atrodas kāds kapiņš, kuru daudzus gadus – arī tos gadus, kad citi baidījās šo kapa vietu pieminēt, kopa māsas Liepiņas. …..Tagad māsas pašas atdusas kapsētā…… Bet ir vēl cilvēki, kuri atmin vientuļo kapvietu un noliek kādu ziediņu.
   Šeit atdusas septiņi lietuvieši jaunekļi, kuri 1945.gadā dienēja vācu armijā krastsargos.  Krastsargi palīdzēja bēgt cilvēkiem ar motorlaivām uz Zviedriju, un par to viņus 1945. gada 10. janvārī sapulcināja Pāvilostā Tirgus laukumā, ēkā, kur atradās vecā ambulance, it kā lai dotu viņiem atpūtu. Bet notika, kas cits. Šos zēnus nostādīja Tirgus laukumā, un tika pasacīts, ka viņi ir Lielvācijas svētās lietas nodevēji, un par brīdinājumu citiem septiņus lietuviešu zēnus 21.janvārī aizveda uz Zaļkalna mežu un nošāva. Soda akciju lika izdarīt citiem lietuviešu puišiem.” Par šo notikumu raksta Arnolds Reimanis  „Atmiņu lauskās” 1990.gadā.
 
Annas Ķikutes sarakstītās dzejas rindas:

Nošautiem karavīriem
Sirds, atceries,
To apsūnojošo kapu kopu
Kas tālā meža nostūrītī kluss.
Tai pāri šalko sūnu klātās priedes,
Un odu dziesma novakaros zuz.
Tik reti iečirkstas kāds putns,
Un aizskrien nokalušās skujas birdinot,
Un pagājību, laikus bijušos
Un cīņas aizmirstot.
Sirds, atceries,
Un noliec klusu ziedu.
Liec mīlestībai, brīvei, taisnībai.
 
   Pasākumā ar klusuma brīdi tika pieminēti  pirms 70 gadiem Pāvilostas Zaļkalna mežā  nošautie Lietuvas krasta sargi un  pirms 24 gadiem Barikādes upuri Rīgā.
 
                                                                               Irina Kurčanova
Pāvilostas novadpētniecības muzeja vadītāja
 
Foto: Larisa Ķipste
 
 
 

 

« Atpakaļ