Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Strukturētā dialoga nacionālā konference

Strukturētā dialoga nacionālā konference

06.03.2015
   

            

No 26. līdz 27.februārim, Rīgā Latvijas Jaunatnes padome (LJP) rīkoja Strukturētā dialoga nacionālo konferenci, kurā piedalījās 115 jaunieši, pašvaldību pārstāvji (deputāti, darbinieki), jaunatnes darbinieki, plānošanas reģionu pārstāvji, Saeimas deputāti, ministriju pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, jaunatnes darba pētnieki u.c. interesenti. Pāvilostas novadu šajā konferencē pārstāvēja Pāvilostas novada jauniešu lietu speciāliste Sintija Spriņģe.
      2005. gada 15. novembra Rezolūcijā Eiropas Komisija un Eiropas Savienības  dalībvalstis tika aicinātas izveidot strukturētu dialogu ar jauniešiem un jaunatnes organizācijām, jaunatnes pētniekiem un politikas veidotājiem ar mērķi atbalstīt jauniešu tiesības piedalīties politikas izstrādē, kas tiešā veidā viņus skar. Tā ES Padomes prezidentūras „trio” – Spānija, Beļģija un Ungārija – ietvaros strukturētais dialogs tika izmantots kā iespēja problēmu risināšanai, ar ko saskaras mūsdienu jaunatne.
    Strukturētais dialogs ir iespēja jauniešiem un politikas veidotājiem aktualizēt problēmjautājumus savas valsts un Eiropas līmenī. Strukturētais dialogs ir instruments, kas nodrošina jaunatnes politikas atbilstību jauniešu aktuālajām vajadzībām visā Eiropā.
Konferences laikā tika prezentēti Strukturētā Dialoga aktivitāšu rezultāti reģionos. Rīgas reģionā Strukturētā dialoga aktivitātes koordinēja biedrība „Baltijas reģionālais fonds”, Kurzemes reģionā - biedrība „NEXT”, Zemgales reģionā- Zemgales NVO centrs, Latgales reģionā- Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs, bet Vidzemes reģionā- Valmieras novada fonds.
     Atlikušajā dienas daļā konferences dalībnieki sadalījās grupās, lai piedalītos rekomendāciju izstrādē jauniešu politiskās līdzdalības veicināšanai nacionālajā un Eiropas līmenī. Ar izstrādātajām rekomendācijām iespējams iepazīties šeit:  http://ljp.lv/iespeja-iesniegt-priekslikumus-jauniesu-politiskas-lidzdalibas-veicinasanai-nacionalaja-un-eiropas-limeni/
     Konferences otrajā dienā, Latvijas Jaunatnes padomes starptautiskās programmas direktors Vilis Brūveris prezentēja darbu grupu izstrādātās rekomendācijas. Asociētā profesore Anda Laķe prezentēja aptaujas rezultātus(izlases veidā tikuši aptaujāti 1500 Latvijā dzīvojošie jaunieši) - „Jauniešu līdzdalība Latvijā: fakti un interpretācijas” .
     Pēc šīm prezentācijām notika diskusijas par rekomendācijām un jauniešu līdzdalību. Diskusijās piedalījās asoc.prof. Anda Laķe, Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāve Sanda Brūna,  Jūrmalas Jauniešu domes priekšsēdētāja Alma Brinkmane  un portāla „Mana balss” vadītāja Madara Peipiņa.
    Konferenci organizēja Latvijas Jaunatnes padome (LJP) sadarbībā ar reģionālajiem koordinatoriem. Konference organizēta un finansēta projekta “Strukturētā dialoga īstenošana Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūras Eiropas Savienības padomē” ietvaros, ar Eiropas Komisijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Eiropas Savienības programmas Erasmus+ finansiālu atbalstu.
 
Sintija Spriņģe,
Pāvilostas novada Jauniešu lietu speciāliste
 
 

                EEZ, SIF, NVO” No idejas līdz attīstībai”, līguma nr. 2012.EEZ/DAP/MIC/161/1/K/033. 

Šis materiāls ir izveidots ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par raksta saturu atbild biedrība “ No idejas līdz attīstībai”. Projektu finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija.

 
 

 

« Atpakaļ