Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Vērgales „Vakarvējš” dzied Vircavas „Vakarvēja” 10 gadu jubilejas koncertā

Vērgales „Vakarvējš” dzied Vircavas „Vakarvēja” 10 gadu jubilejas koncertā

24.02.2015
        21. februāra rīta pusē Vērgales pagasta busiņš aizveda savu senioru vokālo ansambli „Vakarvējš” uz Vircavu.
      Ap skaisti atremontēto tautas nama ēku jau bija iekārtojušies lielāki un mazāki transporta līdzekļi ar svētku dalībniekiem. Laipnās mājasmātes, smaidot arī mūs sagaidīja , ierādot vietas un iepazīstinot ar jubilejas pasākuma programmu. Vispirms jau tā bija priecīga atkal satikšanās trīs „Vakarvējiem” – no Vērgales, Vilces un Vircavas. Sirsnīga kolektīvu sadraudzība mūs vieno jau vairāku gadu garumā. Vilces „Vakarvējš” ir vokālais ansamblis, bet Vircavas „Vakarvējš” ir Eiropas deju kolektīvs. Kolektīva vadītājs Ilgvars Pauniņš pat jubilejas koncertuzvedumā pieminēja neaizmirstamos brīžus tikšanās reizēs Vērgalē un Ziemupes jūrmalā. Jubilārus sveica un savus priekšnesumus sniedza četri vokālie ansambļi, tai skaitā arī mēs - Vērgales „Vakarvējš”, un turpat desmit Eiropas deju kolektīvi no Jelgavas, Dobeles, Bauskas, Baložiem, Platones, Remtes un citām tuvākām un tālākām vietām. Interesanti bija vērot zemgaliešu dzīvesprieku, raito deju soli (pat pēc 80 gadiem!) un košos, krāsainos tērpus. Tā laiks aizritēja nemanot.
      Mājās Vērgalē atgriezāmies jau pie mēnessgaismas. Neliegsimies, ka bijām no tālā ceļa mazliet noguruši, bet priecīgi un laimīgi. Jo dzīves bagātību jau nemēra pēc naudas maka smaguma, bet gan pēc labu draugu dāvātā draudzīgā smaida un siltu acu mirdzuma .
     Paldies par šo iespēju, nokļūt Jelgavas novada Vircavā, sakām Vērgales kultūras nama vadītājai Velgai Freimanei un Vērgales pagasta pārvaldei, Pāvilostas novada domei un mūsu autobusa šoferim Rolandam Varkalim.
 
Līvija Jansone
senioru vokālā ansambļa „Vakarvējš” vadītāja

 

« Atpakaļ