Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Skatuves runas konkurss un vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2015"

Skatuves runas konkurss un vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2015"

23.02.2015
   20.februārī Vērgales pamatskolā notika Pāvilostas novada skatuves runas konkurss un vokālās mūzikas konkurss "Balsis 2015".
   Pirms konkursa visus dalībniekus un pedagogus uzrunāja Pāvilostas novada metodiķe kultūras un izglītības jomā Silvija Leja, uzsverot, ka šis ir ļoti nozīmīgs gads ar to, ka notiek gatavošanās skolēnu Dziesmu un Deju svētkiem. Konkursa dalībniekus vērtēja žūrija – Grobiņas SIC metodiķe Aija Niedola, Pāvilostas amatierteātra režisore Marita Horna un Pāvilostas vidusskolas mūzikas skolotāja Dace Bunka.
     Skatuves runas konkursā šogad piedalījās 11 dalībnieki no Pāvilostas un Vērgales – Madars Bērznieks, Gundega Matisone, Daniela Tuze, Amanda Trofimova, Roberts Vaškus, Karīna Balode, Gabriela Vagotiņa Vagule, Elīna Miltiņa, Rainers Zamarītis, Dace Dunaiska un Reinis Trofimovs. Tā kā 2015.gads ir Raiņa un Aspazijas jubilejas gads, vairāki dalībnieki bija izvēlējušies runāt tieši šo autoru darbus. Raiņa darbi - „Pamācība par mēnesi un zvaigznēm”, „Pasaka par jūras braucienu” , „Laukakmens” un Aspazijas darbi „Princese”, „Balāde”, Nebēdne meitene” un „Zila debess zelta mākoņos”. Pēc visu dalībnieku noklausīšanās žūrija nolēma 31.martā uz Kurzemes novada skatuves runas konkursu virzīt Gabrielu VAGOTIŅU VAGULI. 
    Savukārt uz vokālās mūzikas konkursu „Balsis 2015” 11.martā Kuldīgā dosies Pāvilosta pilsētas kultūras nama vokālais ansamblis „Burbulīši” un Vērgales pamatskolas meiteņu vokālais ansamblis.
      Noslēgumā visiem konkursa dalībniekiem tika pasniegti pateicības raksti un tika sveikti pedagogi, kuri sagatavoja viņus konkursam. Paldies skolotājām – Agritai Valkašai, Ivetai Vanagai, Inesei Razmai, Guntai Limbergai, Andai Blūmanei, Inesei Renķei, Maritai Kalējai un Aijai Gertsonei.
 
Vita Braže
 
Foto: V. Braže
 
 
 
 

 

 

« Atpakaļ