Trešdiena, 24.04.2024
Nameda, Visvaldis, Ritvaldis

Pāvilostā talko divas dienas!

Pāvilostā talko divas dienas!

25.04.2015
  Arī šogad Pāvilostas novada pašvaldība rīkoja novada sakopšanas talku, uz kuru tika aicināts ikviens novada iedzīvotājs, iestādes vadītājs un darbinieks. Lai gan Vislatvijas Lielā talka šogad norisinājās sestdienā, 25.aprīlī, Pāvilostas novada iedzīvotāji novada sakopšanu iesāka jau piektdien, 24.aprīlī.
    Pāvilostā uz talku bija pulcējušies talcinieki no mežniecības, no Mākslas skolas, labiekārtošanas daļas un pašvaldības darbinieki, vidusskolas skolēni ar skolotājiem un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī Pāvilostas pensionāru apvienība un pensionētie skolotāji,  kopā vairāk kā  150 strādāt gribētāju.
    Iepriekšējos gadus pašvaldības darbinieki sakopa Sakas upes labo krastu, bet šogad tika nolemts sakārtot meža stūrīti blakus pilsētas kapiem. Arī citviet Pāvilostā pulcējās talkotāji. Iestāžu vadītāji sakopa teritoriju pie savām iestādēm. Pāvilostas vidusskolas skolēni, skolotāji un tehniskie darbinieki kopa apkārtni gan pie skolas un darbojās skolas dārzā, gan iesaistījās pilsētas stadiona, Upesmuižas parka, jūrmalas un kāpus sakopšanā, kā arī līdzēja sakrāmēt malku pie muzeja un cītīgi lasīja gružus pludmalē Ulmalē un talkoja Rīvās. Bet pensionētie skolotāji ar dažiem piektās klases zēniem kā katru gadu turpināja kopt skolas parku turpat lejā pie Sakas upes aiz vidusskolas. Savukārt Pāvilostas pensionāru apvienība šogad sakopa vairākus objektus - kuģa "Dole" apkārtni un 100-gades parku.
     Paldies visiem, kas atsaucās pašvaldības aicinājumam un piedalījās talkā! Vislielāko paldies sakām atsaucīgajam vidusskolas kolektīvam un čaklajai Pāvilostas pensionāru apvienībai par talkā sakoptajām teritorijām!
    Bet sestdien, 25.aprīlī, kad Latvijā notika Lielā sakopšanas talka, Pāvilostas novadā viss tikai turpinājās. Visi tie, kuri nevarēja piedalīties piektdienas novada sakopšanas talkā vai arī vēlējās sakopt vēl kādu novada stūrīti, Pāvilostā pulcējās pie Tūrisma informācijas centra, lai no izpiddirektora saņemtu zilos talkas maisus. Lai gan sesdienas talkai mūsu novadā ir mazāka atsaucība kā citviet Latvijā, tomēr uz Vislatvijas Lielo talku bija ieradušies vairāki pāvilostnieki un viņu darugi. Lielu paldies par atsaucību sakām Intai un Varim Vīgantiem, kā arī Valtam Videniekam ar komandu! Arī visiem citiem, kas arī sestdienā atrada laiku, lai sakoptu kā lielāku novada teritoriju, tā arī apkārtni pie savām mājām.
  Ceram arī nākamgad pulcēsimies tik pat kuplā pulkā un turpināt novada sakopšanu!
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto:M.Kurčanova
Plašāku fotoreportāžu skatieties FOTOGALERIJĀ
 
 
 
« Atpakaļ