Sestdiena, 18.05.2024
Inese, Inesis, ēriks

Izskan Dzejas dienu pasākums Pāvilostas muzejā

Izskan Dzejas dienu pasākums Pāvilostas muzejā

03.10.2014
   Septembra mēnesis visā Latvijā tiek dēvēts arī par Dzejas dienu mēnesi, kad atmiņā pārcilājam nesen izlasīto dzejas krājumu vai kāda dzejoļa rindas, kāds iedvesmojas sacerēt savu pirmo pantiņu.
    Arī Pāvilostas bibliotēka katru gadu rīko Dzejas dienas un šogad pasākums notika Pāvilostas novadpētniecības muzejā. Mazā muzeja izstāžu zālīte otrajā stāvā sen nebija pieredzējusi tik daudz apmeklētāju, tuvu pie 60 dzejas klausītāju un rakstītāju.
   Pasākums iesākās ar jauku Noras Kurmes dziedājumu, dažām Noras dziesmām vārdi ņemti arī no mūsu novadnieku dzejoļiem.
   Dzejas dienu turpinājumā pasākuma vadītāja Terēze aicināja Pāvilostas vidusskolas 8. un 11.klases meitenes uz dzejoļu priekšlasījumu, izskanēja gan Lūcijas Tomilovas, gan Smaidas Eglītes, gan Zigurda Pētersona u.c. dzejoļi.
    Bet kas gan būtu pasākums bez pašiem dzejoļu rakstītājiem, un tāpēc bibliotēkas vadītāja Mairita uz Dzejas dienu pasākumu bija aicinājusi mūsu novada dzejniekus. Dažs labi jau zināms un pazīstama viņa daiļrade, cits pilnīgs jaunatklājums un netradicionālāks savos uzskatos. Bet kopumā uz mūsu mazo novadu viņu ir ļoti daudz un visiem piemīt kāds nepverams šarms.
   Savus dzejoļus Dzejas dienās lasīja – Ņina Apanaseviča (Stolere), Rasma Vērniece, Lūcija Tomilova, Zigurds Pētersons, Daina Vanaga, Daiga Kadeģe, Jānis Mackus, Aivars Grava.
   Pasākumā sveicām arī konkursa „Jaunā dzeja” dalībniekus - Edīti Biģeli, Ilzi Jackēviču – Voitkeviču un Reini Trofimovu.
  Bet Dzejas dienu pasākums ar dzejas baudīšanu vien nebeidzās. Pasākuma otrajā daļā visi klātesošie tika aicināti turpat pie muzeja laukumā uz pankūku cepšanu un siltas tējas baudīšanu. Dzejas dienu pasākuma izskaņā bija pabarota gan dvēsele, gan miesa!
   Organizatoru vārdā lielu paldies sakām muzeja darbiniecēm - Irinai un Sandrai, skolotājām - Annai Kažei, Inesei Renķei ar jauniešiem, Veltai  Citskovskai, Mirdzai Jansonei, Lonijai Karkovskai, Dainim Vītolam, šoferiem – Egonam, Dainim, Ilmāram un arī vērtīgo pannu saimniecēm – Sarmītei Ķipstei, Ingai Šnorei, Martai Krugai, Edītei Biģelei.

Mairita Vītola un Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
 
Foto:M.Kurčanova
Pasākumā sveicām arī konkursa „Jaunā dzeja” dalībniekus - Edīti Biģeli,

 Ilzi Jackēviču – Voitkeviču, kura nolasīja savu dzejoli "Oranžs"
un Reini Trofimovu, kurš arī nolasīja savu sacerēto dzejoli
Pāvilostas vidusskolas 8. un 11.klases meitenes lasīja mūsu novadnieku dzejoļus
Savus dzejoļus Dzejas dienās lasīja – Ņina Apanaseviča (Stolere) un Lūcija Tomilova,
   
Rasma Vērniece,
 Daina Vanaga un Jānis Mackus,
Zigurds Pētersons,
Daiga Kadeģe un Aivars Grava.
Pasākuma otrajā daļā visi klātesošie tika aicināti uz pankūku cepšanu.
 
 
 
 

 

« Atpakaļ