Otrdiena, 18.06.2024
Madis, Alberts

Apbalvo skolēnus un skolotājus

Apbalvo skolēnus un skolotājus

23.05.2014

Pāvilostas novada izglītības iestāžu mācību olimpiāžu un individuālo konkursu uzvarētājiem un viņu skolotājiem 20.maijā notika svinīgā pieņemšana  novada pašvaldībā.

   Domes priekšsēdētājs Uldis Kristapsons ar grāmatām apbalvoja Pāvilostas vidusskolas skolēnus - Gabrielu Vagotiņu-Vaguli (1.kl.), Robertu Vaškus (1.kl.), Raineru Zamarīti (1.kl.), Gustu Brūkli (2.kl.), Elizabeti Kiričenko (3.kl.), Alisi Aleksandru Griškēviču (3.kl.), Martu Zamarīti (4.kl.), Jolantu Stirnu (5.kl.), Mihaēlu Doroņinu (6.kl.), Kati Štokmani (9.kl.), Annu Elīzu Šēnu (9.kl.), Maigu Uzari (11.kl.), Renardu Rolmani (12.kl.), Edgaru Eduardu Kristapsonu (12.kl.), Kristu Piļķi (12.kl.), Egiju Zundmani (12.kl.), Kārli Vītolu (12.kl.), Kristapu Klaku (10.kl.), Tinro Ķeiri (12.kl.).
    Un Vērgales pamatskolas skolēnus - Reini Vītoliņu (1.kl.), Džeinu Šervincku (2.kl.), Saniju Montu Brēdiķi (4.kl.), Evu Vītoliņu (4.kl.), Kristeru Aploku (5.kl.), Annu Ritu Kurmi (7.kl.), Lauru Pirktiņu (7.kl.), Viesturu Kaži (7.kl.), Martu Kalēju (8.kl.), Annemariju Savarinu (9.kl.), Aneti Mucenieci (9.kl.), Aletu Betiju Aniņu (9.kl.) un Alsungas vidusskolas skolnieci Luīzi Svilpi, kura apmeklē Pāvilostas mākslas skolu.
U. Kristapsons paldies sacīja  pedagogiem, kuri gatavoja skolēnus mācību olimpiādēm un konkursiem - Andai Blūmanei, Ainai Jakovļevai, Maritai Rolmanei, Dacei Bērzniecei, Ingunai Venenai, Jeļenai Doroņinai, Reinim Krūziņam, Rutai Ozolai, Agritai Valkašai, Andrim Paipam, Ārijai Paipai, Inesei Krastai, Intai Priedoliņai, Ivetai Arājai, Gaidai Benetei, Inesei Renķei, Solveigai Ansonei, Ivetai Vanagai, Gunai Laumanei, Sigitai Freimanei, Vijai Jegoruškinai, Inesei Razmai, Dainai Magonei, Ivitai Meļķei un skolu direktoriem - Ainai Ansonei, Ingai Šnorei, Zigmundam Vilnim, Gintam Jurikam.
   Ar muzikālu sveicienu pasākuma dalībniekus iepriecināja Pāvilostas Mūzikas skolas audzēkņi.
   Pāvilostas novada pašvaldība saka paldies Vērgales pamatskolas un Pāvilostas vidusskolas 49 sportistiem un viņu pedagogiem Zintim Vīgulim, Eināram Vārsbergam, Solveigai Ansonei, Gintam Jurikam par labiem sasniegumiem volejbola, basketbola, vieglatlētikas, galda tenisa, dambretes, šaha starpnovadu sacensībās. Kā balvu par labiem sasniegumiem sportā pašvaldība dāvina Ventspils piedzīvojuma parka vai Pāvilostas tenisa kortu apmeklējumu.
Lai mums visiem jauka vasara!
 
Silvija Leja, metodiķe izglītības un kultūras jomā
Foto: M.Kurčanova

 

« Atpakaļ