Piektdiena, 01.03.2024
Ilgvars, Ivars

Pāvilostas vidusskolas 9.klases izlaidums

Pāvilostas vidusskolas 9.klases izlaidums

16.06.2014
   Sestdien, 14.jūnijā, Pāvilostas kultūras namā notika Pāvilostas vidusskolas 9.klases izlaidums. Šogad skolu absolvēja 8 skolēni - Mārtiņš Bunka, Agnese Ģēģere, Alberts Kangīzers, Jana Kante, Evita Lazukina, Ansis Jēkabs Rudzājs, Anna Elīza Šēna un Kate Štokmane.
    Svinīgajā pasākumā Pāvilostas domes priekšēdētājs Uldis Kristapsons apbalvoja arī šī gada "Cerību balvas" ieguvējas - Annu Elīzi Šēnu, Kati Štokmani un Evitu Lazukinu. Savukārt skolas direktore Aina Ansone un skolotājas vēlēja absolventiem izdošanos, veiksmi, izturību un tauriņu vieglumu turpmākajās mācību gaitās.
   Pašu lielāko paldies absolventi teica klases audzinātājai Solveigai Ansonei, kas klasi iesaistīja gan sportiskās nodarbēs, gan skolas organizētos pasākumos, kā arī ārpus skolas aktivitātēs. Arī absolventu vecāki teica paldies skolas kolektīvam par bērnu skološanu. 
   Muzikāli pasākumu kuplinājā kultūras nama bērnu vokālais ansamblis "Burbulīši" un Sintija Spriņģe ar meitiņu Alisi.
 
Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste
Foto:I.Kurčanova
 
« Atpakaļ