Piektdiena, 01.03.2024
Ilgvars, Ivars

Pāvilostnieki viesojas Burtnieku novadā

Pāvilostnieki viesojas Burtnieku novadā

01.07.2014
   Pāvilostas pilsētas kultūras nama sieviešu koris un vidējās paaudzes deju kolektīvs 28. un 29. jūnijā viesojās Valmieras pusē uz ikgadējo Burtnieku novada pašdarbnieku saietu, kas šajā gadā notika Ēvelē.
    Silta un saulaina laika lutināti sestdienas pēcpusdienā ieradāmies Valmierā, kur mūs laipni uzņēma bijušais Valmieras Viestura vidusskolas direktors Ivars Briedis ar kundzi Anastasiju un Burtnieku novada senioru vokālā ansambļa „Dziesmotā senatne” vadītāja Inese Reinfelde.      
   Nelielā ekskursijā tikām iepazīstināti ar Valmieras pilsētas vēsturi, ievērojamākajiem cilvēkiem un apkārtni, kā arī bija iespēja pa šaurām kāpnītēm uzkāpt Svētā Sīmaņa baznīcas tornī un palūkoties uz Valmieru no augšas. Ekskursijas laikā, staigājot pa vēsturiskajām, mazajām Valmieras ieliņām gar Gaujas krastiem, Pāvilostas sieviešu koris un dejotāji valmieriešu aicināti izdziedāja daudz dziesmu par Gauju, par dabu un mīlestību. Vēlā pēcpusdienā turpinājām ekskursiju pa Burtnieku novadu, līdz nonācām Ēveles muižas parkā, kur notika ikgadējie Burtnieku novada pašdarbnieku saiets.   
   Svētkus kuplinājām gan ar kora dziedājumu, gan dejotāju raitajiem soļu rakstiem, kā arī lielas ovācijas no skatītāju puses guva priekšnesums par dzīvi Pāvilostā!   
  Koncerts noslēdzās turpat pusnaktī ar ugunskuru iedegšanu un svētku salūtu. Visus svinētājus mājinieki aicināja palikt un izdejoties kārtīgā lauku ballē ar grupu „Ceļojums” no Smiltenes.   
  Agrā svētdienas rītā posāmies mājupceļam, bet pirms tam vēl devāmies nelielā ekskursijā, lai kārtīgāk iepazītu Burtnieku novadu – bijām pie Burtnieku ezera, apskatījām Sietiņiezi un daudzas citas skaistas vietas.  
  Sadraudzība starp Valmieru un Pāvilostu aizsākās 2013.gadā, pateicoties nodibinājuma „Borisa un Ināras Teterevu fonds” finansiālam atbalstam, kura atbalstītā projekta „Nesēdi malā- nāc pulkā mācīties un sportot Pāvilostā !” ietvaros, Pāvilostas senioru organizācija Sakas novada atklātais sabiedriskais fonds „Sakas novada pensionāru nodibinājums” biedri- Pāvilostas pensionāri ieradās pieredzes apmaiņā pie Valmieras pensionāru organizācijas „Valmieras pilsētas pensionārs”.   
  Notika savstarpēja iepazīšanās, pieredzes apmaiņa, ekskursija pa Valmieru un tās apkārtni, bet ar to viss nebeidzās. Pāvilostas seniori uzaicina valmieriešus ciemos uz savu senioru balli, kas notiek katru gadu oktobra mēnesī.   
   Sekojot pāvilostnieku ielūgumam un realizējot savu iegūto balvu, Burtnieku novada senioru vokālais ansamblis „Dziesmotā senatne” devās ciemos uz Pāvilostu, pensionāru ballē sniedzot koncertu, kā arī stiprināt sadraudzības saites. Savukārt šajā pasākumā „Dziesmotā senatne” svinīgi, klātesot pašvaldības vadītājam un domes darbiniekiem, ielūdza Pāvilostas sieviešu kori viesoties Valmieras pusē.   
  Pāvilostnieki nebija lepni un ieradās paplašinātā sastāvā, līdzi atvedot gan sieviešu kori, gan vidējās paaudzes tautas deju kolektīvu.
   Pasākuma laikā jau tika pārspriestas turpmākās Valmieras un Pāvilostas sadarbības iespējas. Pāvilostnieki bija ļoti gandarīti par iespēju koncertēt ārpus Kurzemes novada.   
   Pāvilostas novada pašvaldība un Pāvilostas kultūras nams saka lielu paldies Valmieras pārstāvjiem par sirsnīgo, viesmīlīgo uzņemšanu, kā arī vērtīgajām, izzinošajām ekskursijām!
Vizma Ģēģere un Marita Kurčanova,
sabiedrisko attiecību speciāliste 
 
Foto: A.Briede un M.Kurčanova
 
« Atpakaļ