Piektdiena, 01.03.2024
Ilgvars, Ivars

Dižkoncerts „Saules svētīšanas svētki” Vērgalē

Dižkoncerts „Saules svētīšanas svētki” Vērgalē

25.06.2014
  Pašos vasaras Saulgriežos, 21.jūnijā, Vērgales muižas laukumā notika Liepājas deju apriņķa dižkoncerts „Saules svētīšanas svētki”. 
  Tajā piedalījās 15 tautas deju kolektīvi, ap 290 dalībnieku un dziesminiece Ieva Tālberga, priecējot skatītājus ar vērienīgu dižkoncertu.
Liepājas – Ventspils šosejas malā Vērgales zīme bija rotāta ar imitētiem dejotājiem tautas tērpos, bet Vērgales centrs rotājās ar svētku karodziņiem un zālienu rotāja kompozīcija tautiskā stilā. 
 
Saules tauta, kur tu esi,
Kā man tevi sasaukt spēt?
Saules tautai saktā saule, 
Saulē laiks ir gavilēt.
 
Kas ir saule? Saule mūsu,
Kūrusi to dvēseļu guns.
Kuries spoža, gaisma svētā,
Svētība, lai katrā sētā.
 
Dziesmu spēks, lai grezno tevi!
Mūžu mūžos krātas tās.
Deju guni sevī dedzi,
Apjoz tās kā jostu sev.
 
   Ar šīm dzejas rindām pasākumu svinīgi atklāja Liepājas deju apriņķa virsvadītāja Valda Grīnfelde. Tika sveikta saimniece – Velga Freimane un saimnieks – Jānis Vitrups. Arī visi deju kolektīvi un to vadītāji - senioru kolektīvs SIDRABVILNIS un Ingrīda Lūka, senioru kolektīvs MISIŅŠ un VPDK KURZEMNIEKS un Inta Rudzīte, VPDK NĪCA un Maruta Puķīte, VPDK RE KĀ un jauniešu deju kol. ODZIŅA un Inta Āboliņa, VPDK VĒRGALĪTE un VPDK VADUGUNS un Kristīne Jaunbrūna, VPDK PĀVILOSTA un Daiga Cābele, VPDK DUVZARE un Inga Leive – Levite, jauniešu d.k. RIETUMVĒJŠ un Agija Kaunese, jauniešu d.k. JUMĪTIS un Ilze Jurgilēviča, jauniešu d.k. RUCAVIETIS un LĀŅUPĪTE un Sandra Blumbaha, VPDK SUDMALIŅAS un Valda Grīnfelde.
   Divu stundu garumā tika izdejota plaša deju programma un skatītājiem bija iespēja sajust dejas maģisko spēku, ko papildināja vasaras Saulgriežu laiks. Priecājamies, ka deju svētku dalībnieku vidū redzējām bijušos Vērgales pamatskolas absolventus – Annu un Jēkabu Dunkerus un Raivi Krastiņu. Koncertu apmeklēja dažādu paaudžu ļaudis, gan vērgalnieki, gan daudz ciemiņu. Prieks, ka pasākumu apmeklēja vecāki ar saviem bērniem, bet ne vienmēr viņi bija vecāku redzeslokā...
   Vērgales kultūras nama vadītāja Velga Freimane saka paldies par ieguldīto darbu svētku sagatavošanā un svētku dienā: VPDK „Vērgalīte” un vadītājai Kristīnei Jaunbrūnai, Vērgales komunālās saimniecības vīriem un direktoram Ivaram Lapiņam, Vērgales sporta nama vadītājam Dzintaram Semenkovam, Vērgales pamatskolas direktoram Gintam Jurikam un skolas saimniekam Aivaram Sprudzānam, skolas saimniecei Sarmītei Vērniecei ar palīdzēm, Vērgales ambulances ārsta palīdzei Guntai Kleinšmitei, svētku rotājumu veidotājām – Ilzei Jackevičai – Voitkevičai, Dzidrai Andersonei, Ļudai Ūšei un Ausmai Ozolai.
    Paldies Vērgales pagasta pārvaldes vadītājam Jānim Vitrupam un Pāvilostas novada domei par atbalstu. Paldies par siera rituļiem deju kolektīvu vadītājiem no SIA ELPA un par maizes klaipiem no „MUIŽKALNIŅIEM”, Anitai Krauzei par skaistajām lilijām!
   Paldies Liepājas deju apriņķa virsvadītājai Valdai Grīnfeldei par mums piedāvāto iespēju dižkoncertam Vērgales muižas laukumā. Pēc koncerta dejotājus un skatītājus vienoja dejas kopā ar grupu „Piemare” no Pāvilostas.
    Mums izdevās sajust, kā visa dzīvā radība saņem spēkus, uzplaukst neparastā krāšņumā un dāsni dalās ar ikvienu no mums!
 
Vita Braže
Foto:V.Braže
 
Plāšaku fotoreportāžu skatieties FOTO GALERIJĀ
 
« Atpakaļ