Sestdiena, 18.05.2024
Inese, Inesis, ēriks

Par Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta pārvalžu apvienošanu

Par Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta pārvalžu apvienošanu

30.06.2014
Pāvilostas novada dome 2013.gada 27.jūnija sēdē pieņēma lēmumu pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetiem” 28.pantu, kas nosaka, ka pašvaldības dome nodrošina līdzekļu racionālu izlietošanu, un saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 69.1 panta trešo daļu lūdza LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sniegt atļauju Pāvilostas pilsētai un Sakas pagastam izveidot kopīgu pārvaldi Pāvilostas pilsētā. Dome lēmumu pieņēma ņemot vērā iedzīvotāju skaitu Sakas pagastā, īpaši Sakas pagasta pārvaldes tiešā tuvumā, pagasta pārvaldes noslogotību, kas redzams pielikumā pievienotajos statistiskos pārskatos par saņemtiem un nosūtītiem dokumentiem (pielikums Nr.2), kā arī par sagatavotajiem rīkojumu dokumentiem ( pielikums Nr.1).
       2013.gada 12.jūlijā Pāvilostas novada pašvaldība saņēma LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 11.07.2013. vēstuli Nr. 13.18-1e/6295 ar ministra E.Sprūdža atļauju Pāvilostas novada pašvaldībai izveidot kopīgu Pāvilostas pilsētas un Sakas pagasta pārvaldi.
     Sakas pagasta pārvaldē līdz šim strādāja pagasta pārvaldes vadītāja, zemes lietu speciāliste un lauku attīstības konsultante, kā arī Pāvilostas novada sociālā dienesta sociālā darbiniece un darbojas Sakas bibliotēka. Darbu Sakas „Pagasta Mājā” turpinās strādāt zemes lietu speciāliste un lauku attīstības konsultante, kā arī Pāvilostas novada sociālā dienesta sociālā darbiniece un apmeklētājiem būs pieejama Sakas bibliotēka. No 2013.gada 03.septembra ir plānots palielināt darba stundu skaitu Sakas bibliotēkas vadītājai, tas nozīmē, ka bibliotēka būs vairāk pieejama  iedzīvotājiem.  Darba vietu saglabās arī apkopēja-sētniece un kurinātāja apkures sezonā. Tas nozīmē, ka Sakas “Pagasta Mājā” vairāk nebūs tikai viens darbinieks- pārvaldes vadītāja. Sakas pagasta pārvaldes vadītājas pārziņā bija Sakas bibliotēka ( 1 darbinieks), Ulmales bibliotēka ( 1 darbinieks, apkures sezonā- 2 darbinieki), Rīvas bibliotēka ( 1 darbinieks). Ar 2013.gada 01.augustu darbu pašvaldībā ir uzsācis izpilddirektors. Tādejādi, izpilddirektors, īstenojot pašvaldības administrācijas vadītāja kompetenci, pārņems pagasta pārvaldes vadītājas pienākumus. Vēršam uzmanību uz Pāvilostas pilsētas ģeogrāfisko atrašanās vietu attiecībā pret Sakas pagastu ( pielikums Nr. 3). Attālums no Sakas pagasta pārvaldes līdz Pāvilostas novada pašvaldības administrācijas ēkai ir aptuveni 4 km. Faktiski, Pāvilostas pilsēta atrodas pašā pagasta centrā. Šobrīd Sakas pagasta iedzīvotāji no Labraga, Ulmales, Strantes, Rīvām, lai nokļūtu Sakas pagasta pārvaldē mēro pat tālāku ceļu un brauc garām Pāvilostas pilsētai. Vēlamies piebilst, ka mūsu novadā ir pietiekami laba sabiedriskā transporta kustība, kuru var izmantot iedzīvotāji, kas dzīvo autoceļa Liepāja- Ventspils tuvumā.
  Pašvaldība 2013.gada jūlija informatīvajā izdevumā “Pāvilostas Novada Ziņas” (http://www.pavilosta.lv/rightmenu2/avize) Domes ziņu sadalā sniedza paskaidrojošu informāciju iedzīvotājiem par Sakas pagasta pārvaldes un Pāvilostas pilsētas pārvalžu apvienošanu. Kārtējā finanšu komitejas sēdē 18.07.2013. tika izdiskutēts jautājums par kopēšanas un nodokļa samaksas pieejamības turpmāko nodrošināšanu esošās Sakas pagasta pārvaldes ēkā. Deputāti atbalstīja priekšlikumu, ka iepriekš minētos pakalpojumus var nodrošināt zemes lietu speciāliste. Priekšlikumu pārrunāja un atbalstīja arī zemes lietu speciāliste, kas šos darbus jau veica pagasta pārvaldes vadītājas atvaļinājumu laikā. Respektīvi iedzīvotājiem nebūs pieejams tikai dzīvesvietas deklarēšanas un izziņu saņemšanas pakalpojumi.   Atgādināsim, ka Sakas “Pagasta Māja” darbiniekus var sazvanīt pa tālruni 63453658, bet sociālai darbinieci pa tālruni 63453073.
   Visos neskaidros jautājumos varat zvanīt domes priekšsēdētājam Uldim Kristapsonam, tālr. 26566055 vai izpilddirektoram Alfrēdam Magonem, tālr. 26405900.

 

« Atpakaļ