Svētdiena, 21.04.2024
Marģers, Anastasija

Februāris

28.02.2013
Valentīndiena skolā
(14.0.2013.)
 
   Jau nedēļas sākumā, skolas otrā un trešā stāva gaiteņos, varēja iepazīties ar informāciju par Velentīndienas rašanos, kā arī ar Valentīndienas ticējumiem.
    Pēc pirmās mācību stundas skolēnu līdzpārvalde visus skolēnus aicināja uz aktu zāli, lai informētu par aktivitātēm, kas norisināsies dienas laikā.
   Katram skolēnam, pa klašu grupām, tika izsniegta sirds pusīte. Laika gaitā bija jāatrod trūkstošā sirsniņas daļa, tādejādi izveidojot Valentīndienas pāri.
    Drosmīgākiem zēniem no katrs klases galvenais uzdevums bija savākt visvārāk buču uz vaiga no visas skolas meitenēm, tādējādi izcīnot titulu „Drošsirdīgais Valentīns”.

 

    Starpbrīdī, pēc ceturtās stundas, skolēnu līdzpārvalde apkopojot rezultātus, izsniedza diplomus veiklākiem sirds otrās pusītes meklētājiem.
    Pārliecinoši „Drosmīgākā Valentīna” titulu ieguva Daniels Zundmanis ar 31 buču uz vaiga, tam sekoja Reinis Šteinbergs, Kristers Kļaviņš, Kristers Cābelis u.c.
    Šiem veiksminiekiem pēc apbalvošanas bija jāveic vēl daži sagatavoti uzdevumi:
  • meitenei jāzīmē zīmējums pēc zēna norādījumiem, bet pats neredz meitenes darbu. Rezultāts bija interesants.
  • jāraksta romantisks dzejolis vai novēlējums,
  • jādzied dziesma, kuras tekstā bija jābūt norādītais vārds.
   Šīs aktivitātes noslēdza ar kopīgu „deju”.
Foto Maiga Uzare
Teksts Marita Rolmane
« Atpakaļ