Piektdiena, 09.06.2023
Ligita, Gita

Aprīlis

02.05.2013
Stīdzinieki Liepājā
   
    Mācību gads strauji tuvojas noslēgumam, bet vēl 22.aprīlī Liepājas mūzikas vidusskolā notika jauno vijolnieku un čellistu koncerts- festivāls „ Mēs esam un būsim tie labākie…”. Tajā piedalījās jaunie talanti no Kurzemes mūzikas skolām.
      No Pāvilostas Mūzikas skolas piedalījās skolotājas Daces Bērznieces vijoļspēles audzēknes - Alise Aleksandra Griškēviča, izpildot solo programmu, un Aivija Dima, muzicējot Apvienotā stīgu orķestra sastāvā.
 
Foto I. Šnore
 
    Interesanti, ka festivālā varēja piedalīties dažāda veida stīdzinieku ansambļi. Savu varēšanu rādīja 3 ansambļi- Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas vidusskolas, Saldus mūzikas skolas un mūsu- Pāvilostas tautas mūzikas ansamblis, kura sastāvā Alise Aleksandra Griškēviča, Elīna Freidenfelde, Rasa Lācīte, Aivija Dima, Kate Štokmane, Anna Šēna, TerēzeCābele, Agnese Ģēģere, Linda Ansone, atskaņojot latviešu tautas dziesmu D. Bērznieces apdarē „ Rikšiem bērīt es palaidu”.
     Pāvilostas Mūzikas skola apsveic visus konkursu dalībniekus un saka lielu paldies vecākiem, bez kuru morālā atbalsta nebūtu iespējama audzēkņu dalība koncertā.
Inga Šnore
 
Foto I. Šnore
 
« Atpakaļ