Svētdiena, 14.04.2024
Strauja, Gudrīte

Maijs

23.05.2012
NOSLĒDZIES  PASĀKUMS
 
    17.maijā noslēdzās pasākums „Atbalsts jauniešiem zvejniecības tradīciju apguves un uzņēmējdarbības veicināšanai”.
   Tā dalībnieki bija jaunieši, kuri piedalījās konkursā, kā arī dalībnieki, kuri ieradās atbalstīt konkursantus. Noslēguma pasākumā jaunieši prezentēja savas biznesa idejas, ar kurām piedalījās konkursā. Tika prezentēta arī video filma, kura tapa praktisko nodarbību laikā. Iepriekšējās trīs nedēļas seši žūrijas locekļi intensīvi vērtēja visus piecus iesniegtos biznesa plānus un kā pēdējais punkts vērtējumā bija jauniešu prezentācijas. Tās vērtēja: Dzintars Vaivods – žūrijas komitejas priekšsēdētājs, SIA „LLKC” Valsts Lauku Tīkla Sekretariāta finanšu administrators un projektu vadītājs; Elīna Ozola – SIA „LLKC” Attīstības nodaļa; Santa Pāvila – SIA „LLKC” Ekonomikas nodaļas vadītāja; Anita Bērziņa - SIA „LLKC” Liepājas un Saldus nodaļu vadītāja; Uldis Kristapsons – Pāvilostas domes priekšsēdētājs; Vizma Ģēģere – Pāvilostas novada domes projektu koordinatore.
     Jauniešu prezentācijas bija interesantas un pārdomātas, katrā bija atrodama kāda odziņa. Jaunieši no žūrijas saņēma ierosinājumus, ko vēl būtu nepieciešams uzlabot, lai savu ideju īstenotu dzīvē.
     Par jauniešu darbiem un notikušo pasākumu pirms apbalvošanas atzinīgi izteicās Pāvilostas novada priekšsēdētājs Uldis Kristapsons, kurš piedāvāja palīdzību jauniešiem ideju realizēšanā. Kā arī, smeļoties pozitīvas emocijas no pasākuma, pašvaldība plāno ieviest konkursu jaunajiem uzņēmējiem, lai varētu atbalstīt vēl vairāk jauniešu.
   Apbalvošanas ceremonijā katram dalībniekam pasniedza atzinības rakstu un naudas balvu. Balvu fondā bija 1000Ls, kurus sadalīja dalībnieku starpā. Vislabāko vērtējumu no žūrijas puses saņēma Edgars Edvards Kristapsons un Laine Šildere, kuri naudas izteiksmē ieguva lielākās balvas, pārējās vietas sadalīja Ģirts Ģēģeris, Zaiga Uzare un Zane Ansone.
      Visi jaunieši tiek aicināti īstenot savas idejas un pēc pāris mēnešiem atkal satikties, lai pastāstītu, kā ir veicies!
 
Liepājas nodaļas Lauku attīstības speciāliste Ieva Kreicberga
 
« Atpakaļ